Trans-Auto AB förvärvar hydraulikkomponentsdelen från Eigenbrodt AB

| Medlemsnyhet | Företag Eigenbrodt AB

Både Eigenbrodt AB och Trans-Auto AB ingår i teknikhandelskoncernen Axel Johnson International AB. Övertagandet av hydraulikkomponentsdelen sker från den 1:a september i år.

Eigenbrodt AB har haft en god utveckling inom andra produktområden och har på så sätt skapat en stark position på associerade marknader. Trans-Auto AB har under lång tid varit verksam inom delar av hydraulikområdet och har därför sett möjligheten att kunna satsa vidare genom att addera hydraulikkomponenter från Eigenbrodt till sitt befintliga erbjudande.

Jan Brattberg VD på Trans-Auto och Johan Karlberg VD på Eigenbrodt AB kommenterar affären: ”Vi har fört en dialog under en ganska lång tid som systerföretag i samma koncern och kommit fram till en mycket bra lösning. Trans-Auto kommer att ha bra förutsättningar att växa hydraulikdelen och också ta hand om våra existerande kunder inom hydraulikområdet. Våra kundbaser är väldigt lika varandra och vi verkar inom samma branscher. Det viktigaste nu är att vi gör en bra övergång och ser till våra kunders bästa gällande leveranser etc. Det är givetvis en stor fördel att vi tillhör samma koncern tillägger Jan och Johan”.

Trans-Auto tar över ansvaret för existerande kunder inom hydraulikområdet och deras leveranser löpande från första september. John Kjerrman tidigare produkt- och försäljningsansvarig för hydraulik på Eigenbrodt AB övergår samtidigt till Trans Auto AB och säkerställer därmed en smidig övergång och ett fortsatt gott samarbete med våra kunder. I övrigt sker inga sortimentsförändringar bolagen emellan.

För mer information kontakta:

Jan Brattberg
VD
Trans-Auto AB
Jan.brattberg@transauto.se
08-554 24 000

Johan Karlberg
VD
Eigenbrodt AB
Johan.karlberg@eigenbrodt.se
08-594 63 400

Medlemsnyhet

Företag
Eigenbrodt AB

Optimusvägen 14
Box 704
194 27 UPPLANDS VÄSBY
Sverige
Eigenbrodt AB

Sänd till en kollega

0.049