23948sdkhjf

LRF SKOGSÄGARNA

Nytt nätverk i Bryssel

Vinst för markägare i principiellt artskydds-mål om lavskrika

Hammar lämnar

Får internationellt uppdrag och lämnar därför sina uppdrag som styrelseledamot och vice ordförande i LRF och ordförande för LRF Skogsägarna

Nya dokument över skogsägarrörelsen

Skogsägarrörelsens historia kartlagd

Sverige och Finland startar skogsakademi

Vill öka kunskapen om skog

LRF Skogsägarna är positiva till regeringens beslut

Reaktioner på artskyddsöversyn

Under fredagen meddelade regeringen att man kommer att se över artskyddsförordningen. Ett beslut som välkomnas av branschen.

Skogsägarföreningarnas budskap till politikerna: "Värna äganderätten"

LRF har tillsammans med de fyra skogsägarföreningarna antagit en principdeklaration inför valet. LRF:s skogsdirektör: "Vi står inför ett viktigt val för skogsägarna."

Lavskrikedom: Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut om artskydd

Mark- och miljööverdomstolen har gett Skogsstyrelsen rätt att fatta beslut om artskyddsärenden i samband med avverkningar. Dock kvarstår sakfrågan.

Skogsägare kritiserar regeringens beslut om nyckelbiotoper

"Riskerar att bli en krigsförklaring mot landets alla skogsägare", skriver tolv företrädare för Sveriges skogsägare i en debattartikel i Dagens industri.

"Myndigheterna motarbetar skogsägarnas engagemang"

Under måndagen höll LRF ett seminarium i Stockholm om skog och äganderätt.

LRF Skogsägarna anställer rättspolitisk expert

För att förstärka arbetet kring rättsliga frågor och äganderätt tar LRF Skogsägarna in Anna Treschow som ny rättspolitisk expert.

Skogsstyrelsen: Vi avvaktar med beslut

I fredags meddelade Mark-och miljödomstolen att man upphäver avverkningsförbud på grund av förekomst av lavskrika. Skogsstyrelsen har inte bestämt om man ska överklaga domen.

EU-kommissionens förslag röstades ned

EU-parlamentet röstade nej till EU-kommissionens förslag, som svenska intressenter befarade skulle leda till ett avverkningstak.

Jämtland stoppar tvångsinlösning av mark

Ingen mark ska mot markägares vilja förvandlas till naturreservat, det skriver LRF.

Ministern till Skog Supply: Markägare ska inte komma i kläm

Regeringen svarar på kritiken från skogsägarföreningarna och LRF.

Skogsägarföreningarna starkt kritiska mot regeringens förslag

"Skogsmark riskerar att tas ur drift på felaktiga grunder"

Mer tall – färre viltskador

Mer tall i den svenska skogen leder till färre viltskador.

LRF och Skogsstyrelsen kommenterar bombmurkledomen

"En seger för alla skogsägare", säger Sven Erik-Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

Nya skogsutredaren hos Skogsentreprenörerna

Ansvarsfrågor i fokus när Fredrik von Arnold besökte avverkningstrakt.

Kunskap Direkt blir Skogskunskap

Sänd till en kollega

0.063