23948sdkhjf

MELLANSKOG

Mellanskog inleder järnvägstransporter från Malungsfors

Fem miljoner till branddrabbade skogsägare

Mellanskog justerar priset

Mellanskog ger pris till SLU-professor

Starkt första kvartal för Mellanskog

Går från Holmen till Mellanskog

Brandskadat virke har räddats

Ny konceptmaskin ska ge skonsammare skogsbruk

Komatsu Forest i samarbete med skogsbranschen

Rekordvinst för Mellanskog

Minskat rörelseresultat hos Mellanskog

Rörelseresultatet hos Mellanskog minskade för tredje kvartalet

Mellanskog höjer priset på lövmassaved

Sture Karlsson lämnar Mellanskog

Mellanskogs vd Sture Karlsson avgår

Skogligt evenemang med internationell utblick

Mellanskogs resultat dras ned av besvärligt väder

Skogsägarföreningen redovisar minskat rörelseresultat för första kvartalet 2018, svåra väderförhållanden uppges vara orsaken.

Skogsägarföreningarnas budskap till politikerna: "Värna äganderätten"

LRF har tillsammans med de fyra skogsägarföreningarna antagit en principdeklaration inför valet. LRF:s skogsdirektör: "Vi står inför ett viktigt val för skogsägarna."

Lavskrikedom: Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut om artskydd

Mark- och miljööverdomstolen har gett Skogsstyrelsen rätt att fatta beslut om artskyddsärenden i samband med avverkningar. Dock kvarstår sakfrågan.

Skogsägare kritiserar regeringens beslut om nyckelbiotoper

"Riskerar att bli en krigsförklaring mot landets alla skogsägare", skriver tolv företrädare för Sveriges skogsägare i en debattartikel i Dagens industri.

1

Mellanskog höjer priserna

Med anledning av hög efterfrågan på skogsråvara höjer Mellanskog priset på barr- och granmassaved samt grundpriset på timmer.

Mellanskog håller kvar virket på Gotland

Sedan i höstas har Mellanskog ingått samarbete med Gotlandsflis med syfte att det sågbara virket ska stanna på hemmaplan. Mellanskogs virkesområdeschef: "Det är win-win hela vägen."

Oenighet kring skyddad skog på Gotland

Nu ska Googles skog i Avesta avverkas

I höstas köpte Google 109 hektar mark av Avesta kommun i Horndal. Nu ska knappa hälften av arealen avverkas.

Mellanskog höjer priserna för sina medlemmar

Mellanskog inför en medlemspremie på både timmer samt barr- och granmassaved.

Historiskt bra resultat för Mellanskog

Mellanskog presenterar ett resultat efter skatt på 82,7 miljoner kronor för helåret 2017, jämfört med 15,8 miljoner för 2016.

Större volymer får Mellanskog att lyfta

Mellanskogs vd Sture Karlsson: "Det känns jättekul att vi nu är på väg att bygga en riktigt stark förening".

Sänd till en kollega

0.078