23948sdkhjf

NATURVÅRDSVERKET

Skogsstyrelsen ökar insatserna mot granbarkborren i skyddade skogar

Älgar vill ha varierad kost

Bråk om andelen skyddad skog

Naturvårdsverket till attack mot Skogsindustrierna

Får fortsätta besluta om licensjakt på lodjur

Naturvårdsverket ska utreda alternativ finansieringslösning av klövvilt

För första gången presenterar Skogsstyrelsen samlad officiell statistik

Ingen licensjakt på varg 2020

Kartläggning av skog ges längre tid

Stort intresse för att förändra jakttider

Urskog får skydd

Skogsstyrelsen vill ha fler insatser för att nå miljömål

Kan bli ökad rovdjursjakt i norr

Nu måste hunden kopplas i skogen

Skogsägare fick 381 miljoner för nyckelbiotoprika marker

Sveaskog vill skapa miljövänliga konstgräsplaner

Så ska viltskadorna minska

"Behöver minska rejält"

Jakt med pilbåge kan bli tillåtet

Få miljömål väntas nås till 2020

Markägare positiva till formellt skydd

Majoriteten av markägarna positivt inställda till myndigheternas arbete med formellt skydd på egen mark, men färre är positiva till biotopskyddsområden.

Tunga maskiner orsakar skador på grundvattenkällor

Enligt en rapport från Havs- och vattenmyndigheten har många av landets grundvattenkällor skadats av bland annat kalhyggen och körskador.

Skogsägare skyddar mer skog

Enligt Skogsstyrelsens årsredovisning ökar både antalen och arealen skogsmark som formellt skyddats till följd av markägares egna intresseanmälan om skydd.

Lista: Sveriges största skogsägare

Bland Sveriges största skogsägare finns, föga förvånande, bland andra Bergvik, SCA, Holmen och Sveaskog. Men vilket bolag äger mest och var har de sitt största skogsinnehav?

600 miljoner till lokala klimatinvesteringar

Naturvårdsverket överklagar lavskrikedomar

Sänd till en kollega

0.064