23948sdkhjf

NATURVÅRDSVERKET

Skogsägare fick 381 miljoner för nyckelbiotoprika marker

Sveaskog vill skapa miljövänliga konstgräsplaner

Så ska viltskadorna minska

"Behöver minska rejält"

Jakt med pilbåge kan bli tillåtet

Få miljömål väntas nås till 2020

Markägare positiva till formellt skydd

Majoriteten av markägarna positivt inställda till myndigheternas arbete med formellt skydd på egen mark, men färre är positiva till biotopskyddsområden.

Tunga maskiner orsakar skador på grundvattenkällor

Enligt en rapport från Havs- och vattenmyndigheten har många av landets grundvattenkällor skadats av bland annat kalhyggen och körskador.

Skogsägare skyddar mer skog

Enligt Skogsstyrelsens årsredovisning ökar både antalen och arealen skogsmark som formellt skyddats till följd av markägares egna intresseanmälan om skydd.

Lista: Sveriges största skogsägare

Bland Sveriges största skogsägare finns, föga förvånande, bland andra Bergvik, SCA, Holmen och Sveaskog. Men vilket bolag äger mest och var har de sitt största skogsinnehav?

600 miljoner till lokala klimatinvesteringar

Naturvårdsverket överklagar lavskrikedomar

Skogsstyrelsen: Nu blir samarbete ännu viktigare

Mot bakgrund av regeringens budgetförslag blir samverkan kring nyckelbiotopsarbetet viktigare.

Naturvårdsverket föreslår 2 000 gröna jobb

117 miljoner ska göra olja av sågspån

Naturvårdsverket delar ut 117 miljoner till sågverket i Kastet i Gävle för att göra eldningsolja av sågspån.

Nya åtgärder ska rädda den vitryggiga hackspetten

Överenskommelse om naturvårdande skötsel

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i samarbete.

Hon tar över Naturskyddsföreningen

Ersätter Svante Axelsson som generalsekreterare.

Nio nya naturreservat i Västernorrland

Totalt skyddas 884 hektar varav 510 hektar produktiv skogsmark.

Markägare kan få sin skog skyddad

Sänd till en kollega

0.054