REGERINGEN

Regeringssatsning ska ge 5 000 gröna jobb

Regeringen satsar 910 miljoner kronor i vad som väntas resultera i 5 000 gröna jobb till nyanlända och långtidsarbetslösa mellan 2018-2020.

Regeringen: Mer hyggesfritt i statligt skogsbruk

Finansmarknads- och konsumentministern: "Det statliga skogsbruket ska vara en förebild för övriga skogsbrukare i landet".

Europeiska företag hotar med bojkott av svenska skogsprodukter

Testperiod för längre och tyngre fordon

Regeringen har tagit beslut om att göra förändringar i trafikförordningen. Man vill möjliggöra en testperiod med längre och tyngre fordonståg kopplat till ny teknik.

Bucht till Indien för samtal om svenskt bioraffinaderi

Landsbygdsministern åker till Indien för att bland annat diskutera bioraffinaderi i Örnsköldsvik med Domsjö fabrikers ägare.

Naturskyddsföreningen: Förslaget är inte tillräckligt

Vill se en fullständig implementering av Århuskonventionen i skogsvårdslagen.

Branschen: Skogsbruket ska inte omfattas av talerätt

Skogsindustrierna: "Det är viktigt att det blir en fortsatt process av det här och att det inte hamnar i papperskorgen."

Rätt att överklaga avverkning enligt utredning av skogsvårdslagen

I ett betänkande kring skogsvårdslagen som lämnats till regeringen lyfts förslag om att överklaga avverkningsanmälningar.

Svenskt-brasilianskt samarbete ska bana väg för svenska företag

Sven-Erik Bucht åker till Brasilien för samarbete kring skogsfrågor.

Mer pengar till Skogsstyrelsen

Skogen i EU:s fokus

Under morgondagen röstar EU-parlamentet om det så kallade LULUCF-regelverket.

Ministern till Skog Supply: Markägare ska inte komma i kläm

Regeringen svarar på kritiken från skogsägarföreningarna och LRF.

Skogsägarföreningarna starkt kritiska mot regeringens förslag

"Skogsmark riskerar att tas ur drift på felaktiga grunder"

Regeringen storsatsar på inventering av nyckelbiotoper

Vill bevara skyddsvärda skogar genom en landsomfattande skogsinventering.

Satsning på hyggesfritt i budgetproposition

Regeringen ger anslag till att öka andelen hyggesfritt skogsbruk.

Naturvårdsverket utreder våtmarkerna

Fritt fram att använda drönare utan tillstånd

Riksdagens beslut gäller från och med den första augusti.

Skogsstyrelsen välkomnar regeringens mångmiljonsatsning

Regeringen meddelade att de vill satsa 200 miljoner inför höstens budgetproposition på att bland annat förebygga torkan. Skogsstyrelsen ser positivt på agerandet.

200 miljoner ska bekämpa torkan

70 miljoner ska bana väg för innovation från skogen

Man hoppas kunna tillverka batterier, fönsterglas och medicinska implantat från skogsråvara.

Regeringen vill häva drönarförbud

Nytt förslag från regeringen ute på remiss.

Det smarta digitala sågverket

Skogsbruket lyfter bioekonomin

Står för 11,3 procent av landets BNP.

Regeringen tillsätter skogsutredare

Ska klargöra ansvarsförhållandena vid aktivt skogsbruk.

Sänd till en kollega

0.118