REGERINGEN

Regeringsbeslut om naturskydd och godstransporter

Skogsindustrierna: Konkretisera skogsprogrammet

Laserskanningen har börjat

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att skanna Sveriges skogsmark, ett arbete som nu dragit igång.

Landsbygdsministern presenterar Sveriges första nationella skogsprogram

Vid en presskonferens under fredagsförmiddagen presenterade Sven-Erik Bucht Sveriges första nationella skogsprogram.

Artskyddsförordningen ska utredas

Regeringen tillsätter en utredning för att se över artskyddsförordningen.

Inventeringen tar sin början

Under torsdagen gav regeringen Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper. Samtidigt meddelar regeringen att man är beredd att se över lagstiftningen kring fjällnära skog.

100 miljoner lyfter skogsbränslet

Regeringen ger 100 miljoner kronor till Energimyndigheten för utveckling av flygbränsle från svensk skogsråvara.

Skogsstyrelsens utredning: Domstol måste avgöra ersättning i fjällnära skog

Enligt Skogsstyrelsens utredning är frågan så pass komplex att frågan måste avgöras av domstol och regering. Myndighetens utredning lämnas över till pågående domstolsprocesser.

Regeringen ser över lag om terrängkörning

Regeringen vill modernisera terrängkörningslagen och tillsätter en utredning som ska lämna förslag på hållbar terrängkörning.

Utökat svenskt-finskt bioekonomiskt samarbete

Under onsdagen presenterade regeringen tillsammans med Finlands jord- och skogsbruksminister ett utökat samarbete inom bioekonomi.

Riksdagen uppmanar regeringen att se över inventeringen och artskyddsförordningen

I en riksdagsdebatt uppmanade riksdagen regeringen att göra fler insatser för ett hållbart skogsbruk.

Skogsägare kritiserar regeringens beslut om nyckelbiotoper

"Riskerar att bli en krigsförklaring mot landets alla skogsägare", skriver tolv företrädare för Sveriges skogsägare i en debattartikel i Dagens industri.

Få miljömål väntas nås till 2020

Miljö- och jordbruksutskottet: Se över reglerna i skogen

Utskottet riktar fyra uppmaningar till regeringen, bland annat att se över incitamenten till hållbart skogsbruk.

Skogsstyrelsen: Stadsnära skogar behöver bättre skydd

I en rapport som Skogsstyrelsen lämnat till regeringen menar myndigheten att det behövs bättre skydd och planering för stadsnära skogar.

Delade meningar kring nytt förslag om vägslitageskatt

Finansdepartementet har presenterat förslag till ny vägslitageskatt, där man bland annat föreslår att vägar med lägre trafikintensitet undantas beskattning. Ett förslag som både välkomnas och kritiseras.

Nu blir det lättare att övervaka sin skog

Regeringen har fattat beslut om att det inte längre krävs tillstånd för kamerabevakning inom jord- och skogsbruket. Ska underlätta för skydd av bland annat skogsmaskiner.

Kilometerskatten åter uppe på tapeten

Regeringen väntas lägga fram förslag på kilometerskatt under våren. Skogsindustrierna: "Man vill införa en skatt för att betala samma sak två gånger."

Krafttag mot invasiva arter

Nu har regeringen presenterat flera nya lagförslag för arbetet mot invasiva främmande arter i landet – myndigheter kan få tillträde till privat mark även om markägaren motsätter sig det.

Regeringssatsning ska ge 5 000 gröna jobb

Regeringen satsar 910 miljoner kronor i vad som väntas resultera i 5 000 gröna jobb till nyanlända och långtidsarbetslösa mellan 2018-2020.

Regeringen: Mer hyggesfritt i statligt skogsbruk

Finansmarknads- och konsumentministern: "Det statliga skogsbruket ska vara en förebild för övriga skogsbrukare i landet".

Europeiska företag hotar med bojkott av svenska skogsprodukter

Testperiod för längre och tyngre fordon

Regeringen har tagit beslut om att göra förändringar i trafikförordningen. Man vill möjliggöra en testperiod med längre och tyngre fordonståg kopplat till ny teknik.

Bucht till Indien för samtal om svenskt bioraffinaderi

Landsbygdsministern åker till Indien för att bland annat diskutera bioraffinaderi i Örnsköldsvik med Domsjö fabrikers ägare.

Sänd till en kollega

0.081