SKOGFORSK

Positiv syn på entreprenadbranschen – men utmaningar kvarstår

Enligt en kartläggning från Skogforsk ser beställare av skogstjänster positivt på entreprenadbranschen.

Skördare ska rädda lavararter

Död ved bör räddas vid skogsbruksåtgärder – viktigt för skogens lavar.

Besparingspotential med 74-tonsfordon

Anpassad markfuktighetskarta minskar körsträckan

Skogsbruket alltmer kostsamt

Gödsla för ökad lönsamhet

Maskinprestationen i drivning ökar i Sverige

Högre precision i gallringsskog

Skogforsk stärker samarbete

Skogforsk och Luke, finska Naturresursinstitutet, stärker samarbetet kring forskning om hållbart skogsbruk.

Vägarna håller inte för 74-tonstrafik

Trafikverkets uppskattning: Tio procent av vägarna och 900 broar håller inte måttet.

Skogforsk får nya samarbetspartners

Effektivare markberedning med beslutsstöd

Effektivare markberedning om planering görs i förväg. Det visar resultatet av en pilotstudie från Skogforsk.

Nytt samarbete ska skapa mervärden för skogsbruket

IVL Svenska Miljöinstitutet och Skogforsk har inlett ett ökat samarbete kring hållbart skogsbruk, råvaruförsörjning och nyttjande av skogens ekosystemtjänster.

Stort utrymme för skotare med gummiband

Ingen tidsbesparing med sortimentsgrip

Bättre effekt med kranspetsstyrning

Uppdaterade målbilder

Skogssektorn och Skogsstyrelsen kompletterar inom fyra nya områden.

Skogsbruket allt mindre effektivt

Optimering ger smartare bränsletransporter

Stor potential att frakta skogsbränsle mer kostnadseffektivt.

Ökad resistens mot törskateangrepp

Rätt rensning får fart på trädens tillväxt

Skotare med pendelarmar i test

Svenska fröplantager bästa alternativet

Grot en värdefull resurs

Sänd till en kollega

0.097