SKOGSINDUSTRIERNA

"Beslutet kommer att effektivisera skogsnäringens vägtransporter"

Skogsindustrierna välkomnar regeringens ändring i trafikförordningen.

Sågverken levererar i stark global trämarknad

Enligt Skogsindustriernas rapport 'Så går det för skogsindustrin' upplever sågverken att de för första gången sedan 2007 bedömer lönsamheten som över den normala.

Framtidsoptimism inom skogsindustrin

Det går bra nu för den svenska skogsindustrin – tillväxten inom papper- och massaindustrin fortsätter att vara positiv, enligt en rapport från Skogsindustrierna.

EU-förslag om biobränslen kritiseras hårt

Branschen: Skogsbruket ska inte omfattas av talerätt

Skogsindustrierna: "Det är viktigt att det blir en fortsatt process av det här och att det inte hamnar i papperskorgen."

Massaproduktionen stiger

Förbättrad produktion och leverans av massa, enligt en rapport från Skogsindustrierna.

Skogen i EU:s fokus

Under morgondagen röstar EU-parlamentet om det så kallade LULUCF-regelverket.

Skogsindustrierna värvar från Södra

Branschorganisationen Skogsindustrierna förstärker på två poster.

Exporten av sågade trävaror ökar

Totalt ökade exporten med tre procent under första kvartalet 2017, trots det finns det en oro för framtiden, enligt en rapport från Skogsindustrierna.

Positiv utveckling inom den svenska skogsindustrin

Enligt en rapport från Skogsindustrierna fortsätter produktionen inom industrin att öka.

Branschorganisationer nöjda med slopad kilometerskatt

Skogsindustrierna: "Att regeringen tar avstånd från sin egen utredning redan innan den presenteras visar att vi och andra kritiker haft rätt."

EU-besked om utsläppsrätter

BioInnovation beviljas förstudie

Framtiden talar för den förnybara skogsråvaran

Regeringen bildar grupp för ökat träbyggande

Skogsindustrierna rekryterar

Skogsindustrierna får pris

Ljuspunkter för skogsindustrin – trots orolig omvärld

Skogen är viktig för framtidens byggprojekt

Brittiskt team inspireras av svensk furu

Så påverkas skogsindustrin av Brexit

På fredag morgonoffentliggörs resultatet av britternas folkomröstning om nationens EU-medlemskap.

Transportkostnaderna för bioenergiråvara begränsar

Arbete med forskningsagenda för skogsindustri igång

Ny branschstatistik publicerad

Sänd till en kollega

0.125