23948sdkhjf

SKOGSINDUSTRIERNA

Skogsindustrins export ökar i värde

Ny chefsekonom på Skogsindustrierna

Kerstin Hallsten är ny chefsekonom på Skogsindustrierna

Ny direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna

Kai-Yee Thim har anställts som direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna

Skogligt evenemang med internationell utblick

Skogsindustrierna vill påverka

Skogsindustrierna: Konkretisera skogsprogrammet

Reaktioner på artskyddsöversyn

Under fredagen meddelade regeringen att man kommer att se över artskyddsförordningen. Ett beslut som välkomnas av branschen.

Skogsindustrin storsatsar

Med sina 16,4 miljarder kronor stod skogsindustrin för 23 procent av investeringarna i svensk industri under fjolåret.

Delade meningar kring nytt förslag om vägslitageskatt

Finansdepartementet har presenterat förslag till ny vägslitageskatt, där man bland annat föreslår att vägar med lägre trafikintensitet undantas beskattning. Ett förslag som både välkomnas och kritiseras.

Kilometerskatten åter uppe på tapeten

Regeringen väntas lägga fram förslag på kilometerskatt under våren. Skogsindustrierna: "Man vill införa en skatt för att betala samma sak två gånger."

"Beslutet kommer att effektivisera skogsnäringens vägtransporter"

Skogsindustrierna välkomnar regeringens ändring i trafikförordningen.

Sågverken levererar i stark global trämarknad

Enligt Skogsindustriernas rapport 'Så går det för skogsindustrin' upplever sågverken att de för första gången sedan 2007 bedömer lönsamheten som över den normala.

Framtidsoptimism inom skogsindustrin

Det går bra nu för den svenska skogsindustrin – tillväxten inom papper- och massaindustrin fortsätter att vara positiv, enligt en rapport från Skogsindustrierna.

EU-förslag om biobränslen kritiseras hårt

Branschen: Skogsbruket ska inte omfattas av talerätt

Skogsindustrierna: "Det är viktigt att det blir en fortsatt process av det här och att det inte hamnar i papperskorgen."

Massaproduktionen stiger

Förbättrad produktion och leverans av massa, enligt en rapport från Skogsindustrierna.

Skogen i EU:s fokus

Under morgondagen röstar EU-parlamentet om det så kallade LULUCF-regelverket.

Skogsindustrierna värvar från Södra

Branschorganisationen Skogsindustrierna förstärker på två poster.

Exporten av sågade trävaror ökar

Totalt ökade exporten med tre procent under första kvartalet 2017, trots det finns det en oro för framtiden, enligt en rapport från Skogsindustrierna.

Positiv utveckling inom den svenska skogsindustrin

Enligt en rapport från Skogsindustrierna fortsätter produktionen inom industrin att öka.

Branschorganisationer nöjda med slopad kilometerskatt

Skogsindustrierna: "Att regeringen tar avstånd från sin egen utredning redan innan den presenteras visar att vi och andra kritiker haft rätt."

EU-besked om utsläppsrätter

BioInnovation beviljas förstudie

Framtiden talar för den förnybara skogsråvaran

Sänd till en kollega

0.11