23948sdkhjf

SKOGSSTYRELSEN

Rekordstora angrepp av granbarkborre väntas nästa år

Skogsstyrelsen vill ha ökad jämställdhet

Stopp för inventering av nyckelbiotoper

Efter budgetbesked: Nu stoppar Skogsstyrelsen inventeringen av nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen vill ha nytt bekämpningsområde för granbarkborre

Ny remiss för att stoppa granbarkborrarna i Götaland

Skogsstyrelsen upphandlar skötsel i skogen

Ny distriktschef på Skogsstyrelsen

Blir chef för Västernorrlands distrikt

Så ska viltskadorna minska

"Behöver minska rejält"

Konferens om det nationella skogsprogrammet

Jämställdhet i skogen

Rekordstort angrepp av granbarkborrar

Cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog är angripen i södra Sverige

Vill stoppa betesskador

Projekt ska minska viltbetesskador och försurning i skogen

Antalet avverkningsanmälningar slår rekord

Konung bromsar fossilfritt

Lagren av massaved och timmer ökar

Rapport från Skogsstyrelsens samverkansprocess presenteras

Förslag från Skogsstyrelsens samverkansprocess ska diskuteras på seminarier runt om i landet

Vill att reglerna för skogsbruk ska moderniseras

Skogsstyrelsen lämnar över förslag till regeringen om hur regler för skogsägarnas plantering kan moderniseras

1 miljon kronor till regionalt skogsprogram

Länsstyrelsen Västerbotten får 1 miljon kronor för att ta fram ett regionalt skogsprogram

Höstfärgning vanligt

I höst är det vanligt med höstfärgning på gran och tall

Brandstödet orättvist fördelat

Ökning av avverkningsanmälningar

Arealen som anmäldes för avverkning i september var den näst högsta sedan 2007

Virkespriserna stiger

Skogsplantor dör

Skogsföryngringen slår rekord

Det svenska skogsbruket slår nya rekord i att få upp ny skog efter avverkning, men andelen naturlig föryngring sjunker

Möte om skogsbränder

Nätverksmöte i Luleå där länder byter erfarenheter om skogsbränder

Sänd till en kollega

0.067