SKOGSSTYRELSEN

Ökning av betesskador

Ny statistik visar att betesskador på ung tallskog i Norrland ökar

Skogsstyrelsen öppnar direkttelefon och tillfälliga kontor

Skogsstyrelsen öppnar tillfälliga kontor och direkttelefon till skogsägare som drabbats av skogsbränder.

Kurs i eftersläckning

Lavskrika stoppar avverkningar

Vanligt för skogsägare att bo nära fastigheten

"Så här kan det inte fortsätta"

Enligt en inventering som Skogsstyrelsen gjort skadas så mycket som var femte kulturlämning i skogen på grund av skogsmaskiner.

Internationella skogsmöten i Norrbotten

I veckan pågår ett stort antal internationella skogsmöten i Norrland.

Skogssektorn ska bli mer jämställd

Minskade avverkningskostnader

Enligt statistik från Skogsstyrelsen har avverkningskostnaden för föryngringsavverkning och gallring minskat. Dock är minskningen marginell.

Minskar risken för ras i skogen

Betesskador totalförstör 30 hektar tallungskog

Lärarstudenter lär sig om skogen

Skogsstyrelsens uppmaning: Följ brandriktlinjerna

Med anledning av den stora brandrisken som råder över i stort sett hela landet uppmanar myndigheten alla skogliga aktörer att följa de nya branschgemensamma brandriktlinjerna.

Enklare myndighetskontakt för skogsägare

Skogsstyrelsen och länsstyrelserna öppnar en ny funktion som ska göra det enklare för enskilda skogsägare att lämna in ärenden som rör avverkning och miljöpåverkan.

Högre krav på nyckelbiotoper

Efter att regeringen preciserat Skogsstyrelsens uppdrag om nationell inventering står det klart att det kommer att ställas högre krav på nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

Landsbygdsministern presenterar Sveriges första nationella skogsprogram

Vid en presskonferens under fredagsförmiddagen presenterade Sven-Erik Bucht Sveriges första nationella skogsprogram.

Inventeringen tar sin början

Under torsdagen gav regeringen Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper. Samtidigt meddelar regeringen att man är beredd att se över lagstiftningen kring fjällnära skog.

Nu enklare att rapportera skador på skog

Via webbverktyget Skogsskada ska skogsägaren genom mobiltelefon kunna rapportera skador på skog ute i fält.

Stor ökning av barrsågtimmer i södra Sverige

Skogsstyrelsen vill se bättring i Blekinges skogar

Under det senaste decenniet har uttaget av grenar och toppar ur Blekinges skogar ökat, men allt för lite aska återförs, enligt Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens utredning: Domstol måste avgöra ersättning i fjällnära skog

Enligt Skogsstyrelsens utredning är frågan så pass komplex att frågan måste avgöras av domstol och regering. Myndighetens utredning lämnas över till pågående domstolsprocesser.

Skogsstyrelsen följer upp från ovan

När Skogsstyrelsen genomför sina årliga uppföljningar och kontroller för hur markägare sköter sin skog görs det traditionellt med besök på fastigheten. Nu tar man hjälp av helikopter i nio län i Mellansverige.

Lavskrikedom: Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut om artskydd

Mark- och miljööverdomstolen har gett Skogsstyrelsen rätt att fatta beslut om artskyddsärenden i samband med avverkningar. Dock kvarstår sakfrågan.

Kraftig ökning av anmäld avverkning i norra Sverige

Den anmälda avverkningsarealen var 20 procent större i Norrland under mars månad jämfört med samma period ifjol.

Sänd till en kollega

0.193