STORA ENSO

Biogas från Nymöllas avloppsvatten

Energiproducenten Gasum utvärderar just nu möjligheterna till att producera biogas från industriellt avloppsvatten hos Stora Ensos massabruk i Nymölla. Projektets förstudie är inne i slutfasen.

FSC och Skogsstyrelsen svarar på kritiken

Efter att över 70 europeiska företag hotat om bojkott av svenska skogsprodukter svarar nu FSC och Skogsstyrelsen på kritiken.

Europeiska företag hotar med bojkott av svenska skogsprodukter

Bergvik Skog delas upp

Diskussioner pågår om att Bergvik Skog AB, med sina 2,3 miljoner hektar i Sverige, ska delas upp mellan ägarna. Bland annat vill Billerud Korsnäs köpa Bergvik Skog Öst AB.

Underhåll och ombyggnation av 100-åring

Stora Enso genomför ombyggnation och besiktning av skoghalls bruk.

Biobränsle tuffar på till jätteanläggning i Stockholm

I söndags levererade Stora Enso sin första tågleverans med biobränsle till Fortum Värmes kraftvärmeverk i Värtan.

Stora Enso klara för deponiköp

Stora Enso Fors ska bli helt fossilfritt

Stora Enso säljer byggvarugrossist

Stora Enso avyttrar hela sitt aktieinnehav i finska Puumerkki Oy och estländska Puumerkki AS.

Stora Enso inte skadeståndsskyldigt för branden i Västmanland

I går meddelade Mark- och miljödomstolen att brand som uppstår av gnistbildning vid markberedning inte omfattas av skadeståndsreglerna i miljöbalken.

Stora Enso påbörjar mångmiljonbygget i Värmland

Bolaget inleder markarbetet av den nya produktionslinjen för korslimmat trä (CLT) i anslutning till Gruvöns sågverk i Värmland.

Stora Enso investerar 94 miljoner euro i finska bruk

Syftet är att växa inom förnybara material och att öka konkurrenskraften inom konsumentkarong och biomaterial.

Stora Enso automatiserar virkesmätningen

Skogsbolaget satsar på fjärrmätning av virke.

Underhållsstopp vid Skutskärs bruk

Stora Enso utvecklar fabrik i Jönköping

Under gårdagen invigdes en ny tryck- och stansmaskin samt en nyrenoverad designstudio.

Stora Enso levererar KL-trä till Gotland

Skogsbolaget levererar 1 650 kubikmeter träprodukter till flervåningshus i massiv trästomme, det första i sitt slag.

Stora Enso-chef: Enorm potential i skogen

Efter nedstängningen – minskar med 122 tjänster

I juni stängde Stora Enso ner pappersmaskinen PM8 i Kvarnsvedens bruk, de fackliga förhandlingarna är nu avslutade.

Skogsbolag vill avhysa bärplockare

Skogsbolaget Bergvik skog upplever problem med nedskräpning på deras marker. Vänder sig till kronofogden för avhysning.

Stora Enso säljer ägande i Pakistan

Stora Enso visar minskat resultat

När skogsindustrikoncernen presenterade sin kvartalsrapport kunde de visa ett resultat före skatt på 145 miljoner euro, en minskning jämfört med förra året.

Stort fokus på trähusbyggande i Almedalen

Skogsbolaget plöjer ned en halv miljard i en ny produktionslinje för korslimmat trä.

Stora Enso säljer kartongbolag

Skogsbolaget avyttrar verksamheten och tillgångarna för sitt svenska dotterbolag Stora Enso Re-board.

Stora Enso investerar närmare en halv miljard i ny produktionslinje

Skogsbolaget investerar 45 miljoner euro, cirka 433 miljoner kronor, i produktion av korslimmat trä (CLT) i Gruvöns sågverk.

Sänd till en kollega

0.122