STORA ENSO

SMHI-tjänst om markbärighet i större skala

Nu ska SMHI:s markbärighetsindex användas i majoriteten av Stora Ensos produktion i Sverige.

Stora Enso levererar trä till Finlands högsta träbyggnad

I finska Joensuu byggs vad som kommer att bli landets högsta träbyggnad. Stora Enso kommer att leverera sammanlagt 3 000 kubikmeter trävaror.

Stora Enso: Vi har stärkt vår position i bioekonomin

Stora Enso ökar omsättning och resultat för 2017. Vd och koncernchef Karl-Henrik Sundström: "Vi har nått en ny nivå som ett företag för förnybara material."

Åklagare yrkar på miljonböter för branden i Västmanland

Åklagaren har under fredagen begärt att tingsrätten dömer Stora Enso Skog och MB Skog att betala 5 miljoner vardera i företagsbot.

Stora Enso inviger i Kina

Biogas från Nymöllas avloppsvatten

Energiproducenten Gasum utvärderar just nu möjligheterna till att producera biogas från industriellt avloppsvatten hos Stora Ensos massabruk i Nymölla. Projektets förstudie är inne i slutfasen.

FSC och Skogsstyrelsen svarar på kritiken

Efter att över 70 europeiska företag hotat om bojkott av svenska skogsprodukter svarar nu FSC och Skogsstyrelsen på kritiken.

Europeiska företag hotar med bojkott av svenska skogsprodukter

Bergvik Skog delas upp

Diskussioner pågår om att Bergvik Skog AB, med sina 2,3 miljoner hektar i Sverige, ska delas upp mellan ägarna. Bland annat vill Billerud Korsnäs köpa Bergvik Skog Öst AB.

Underhåll och ombyggnation av 100-åring

Stora Enso genomför ombyggnation och besiktning av skoghalls bruk.

Biobränsle tuffar på till jätteanläggning i Stockholm

I söndags levererade Stora Enso sin första tågleverans med biobränsle till Fortum Värmes kraftvärmeverk i Värtan.

Stora Enso klara för deponiköp

Stora Enso Fors ska bli helt fossilfritt

Stora Enso säljer byggvarugrossist

Stora Enso avyttrar hela sitt aktieinnehav i finska Puumerkki Oy och estländska Puumerkki AS.

Stora Enso inte skadeståndsskyldigt för branden i Västmanland

I går meddelade Mark- och miljödomstolen att brand som uppstår av gnistbildning vid markberedning inte omfattas av skadeståndsreglerna i miljöbalken.

Stora Enso påbörjar mångmiljonbygget i Värmland

Bolaget inleder markarbetet av den nya produktionslinjen för korslimmat trä (CLT) i anslutning till Gruvöns sågverk i Värmland.

Stora Enso investerar 94 miljoner euro i finska bruk

Syftet är att växa inom förnybara material och att öka konkurrenskraften inom konsumentkarong och biomaterial.

Stora Enso automatiserar virkesmätningen

Skogsbolaget satsar på fjärrmätning av virke.

Underhållsstopp vid Skutskärs bruk

Stora Enso utvecklar fabrik i Jönköping

Under gårdagen invigdes en ny tryck- och stansmaskin samt en nyrenoverad designstudio.

Stora Enso levererar KL-trä till Gotland

Skogsbolaget levererar 1 650 kubikmeter träprodukter till flervåningshus i massiv trästomme, det första i sitt slag.

Stora Enso-chef: Enorm potential i skogen

Efter nedstängningen – minskar med 122 tjänster

I juni stängde Stora Enso ner pappersmaskinen PM8 i Kvarnsvedens bruk, de fackliga förhandlingarna är nu avslutade.

Skogsbolag vill avhysa bärplockare

Skogsbolaget Bergvik skog upplever problem med nedskräpning på deras marker. Vänder sig till kronofogden för avhysning.

Sänd till en kollega

0.197