23948sdkhjf

285 miljoner i ökade anslag till Formas

Regeringen föreslår nya satsningar i forskningspropositionen.
Sverige är en stark forskningsnation med framstående forskning vid flera universitet och högskolor.

Nu tar regeringen nya steg för att ytterligare stärka svensk miljöforskning genom ökade anslag till Formas.

Nya satsningar

I regeringens forskningsproposition föreslås nya satsningar på klimat- och miljöforskning med 285 miljoner kronor under perioden 2017-2020.

– Vi står inför stora utmaningar på miljö- och klimatområdet, och vi som politiker behöver fatta modiga beslut för att möta dem. För att göra det behöver vi en trygg vetenskaplig grund att stå på, så att vi vet att besluten vi tar leder oss på rätt väg, kommenterar miljöminister Karolina Skog.

Tioåriga forskningsprogram

Det finns ett stort behov av policynära forskning om hur utsläppen kan minskas och hur samhället kan anpassas till ett förändrat klimat.

Eftersom klimatfrågan berör alla delar av samhället behövs också tvärvetenskapliga forskningsinsatser inom flera ämnen.

Nu föreslår regeringen att ett tioårigt nationellt forskningsprogram om klimat inrättas. Programmet inrättas av Formas i samverkan med andra relevanta forskningsfinansiärer och aktörer.

Satsningen omfattar en ökning av Formas anslag med 130 miljoner kronor till 2020.

Hållbart samhällsbyggande

I forskningspropositionen föreslås även ett nationellt forskningsprogram om hållbart samhällsbyggande, med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och relevanta miljömål.

Även det ska inrättas hos Formas, i samverkan med andra relevanta forskningsfinansiärer och aktörer. Satsningen omfattar en ökning av Formas anslag med 75 miljoner till 2020.

Ökade forskningssatsningar inom cirkulär och biobaserad ekonomi är ännu ett förslag som läggs fram.

Satsningen genomförs via strategiska innovationsområden i samarbete mellan Formas, Vinnova och Energimyndigheten, som innebär ökade anslag med 100 miljoner perioden till 2020.

Drygt hälften av dessa medlen hör till Miljö- och energidepartementets utgiftsområden.

Analysfunktion för bättre beslutsunderlag

Svenska forskningsaktörer har stor kunskap om hur klimatförändringar och miljöproblem ser ut i Sverige och påverkar vår framtid.

För att göra denna kunskap tillgänglig för myndigheter och beslutsfattare föreslås även att en ny analysfunktion inrättas som ska sammanställa och kommunicera miljöforskning.

Satsningen omfattar 15 miljoner kronor per år från 2018 och medlen ska gå till Formas. Analysfunktionens slutliga placering är dock ännu inte bestämd.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079