23948sdkhjf

Skogens roll i klimatmålet 2050

Projekt ska utvärdera insats och effekt.
Regeringen har satt som mål att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2050, som ett åtagande utifrån EU-initiativet Roadmap 2050 för klimat, transport och energi.

I januari 2017 startar Linnéuniversitetet upp ett nytt projekt "Totala kolbalansen för svenskt skogsbruk: Utvärdera riktlinjer för klimatfärdplan 2050".

Ska utvärdera insats och effekt
Syftet är att utvärdera de insatser som beskrivs i klimatfärdplanen och effekten på den totala kolbalansen i svensk skogssektor.

Den svenska skogen och skogsindustrin kommer att få en central roll i arbetet, inte bara i form av skogens förmåga att ta upp koldioxid utan även med ett smartare användande av skogsresurser.

Dessutom kan nya biomaterial utvecklas med nya lösningar och synsätt.

Skogens roll för klimatet
Utvärderingarna kommer att inkludera skogliga ekosystem, inlagrat kol i skogsprodukter, material- och energianvändning av skogsråvara, samt avfall och återvinning av skogsprodukter.

Ledande experter kommer att delta i beräkningar, analyser och utvärderingar.

– För att kunna förstå och beskriva skogens roll för klimatet är det viktigt att analysen omfattar hela skogssektorn. Då kan vi klarlägga hur skogsbruk påverkar mängden kol bunden i skogen och hur biobränslen och skogsprodukter kan ersätta fossila bränslen och energikrävande produkter, säger Bishnu Chandra Poudel, forskare vid institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet och ledare för projektet.

Projektet, som ska pågå under tre år, har fått 2 997 000 kronor i bidrag av Formas medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare 2016.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.093