23948sdkhjf

19 miljoner till utvecklingscentrum

”Innebär stora möjligheter”
Genom Tillväxtverket beviljar EU sju miljoner kronor i stöd till projektet Trämanufaktur – tillverka i trä.

– Detta innebär stora möjligheter för bland annat företag som arbetar med byggande av flerbostadshus i trä, som nu kommer att kunna närma sig andra industrier. Flerbostadsbyggandet i trä står för cirka tio procent av all nybyggnation i dag och detta förväntas öka, säger Peter Eriksson, projektledare från Innovatum Projektarena och projektledare för Trämanufaktur – tillverka i trä, till Skog Supply.

Testmiljö och utvecklingscentrum
Totalt innebär stödet en satsning på 19 miljoner kronor för att skapa en testmiljö och ett utvecklingscentrum för industriell trätillverkning i Västra Götaland.

Den nya testmiljön kommer att ligga i Produktionstekniskt centrum (PTC) på Innovatumområdet i Trollhättan där Högskolan Väst blir en aktiv part samt Steneby i Dals Långed. Ambitionen är att samverka nationellt med andra utvecklingscentrum inom träbranschen för att kunna stärka varandra.

Peter Eriksson berättar att även företag inom inom komponent- och möbeltillverkning beräknas att gynnas, eftersom det finns en stor utvecklingspotential i att tillverka i trä. Pengarna i denna satsning ska bidra till att företagen expanderar och att ny arbetskraft behövs och att fler personer kommer att anställas, enligt Peter Eriksson.

Viktig resurs i skogen
Stödet från EU:s regionala strukturfond som nu har beviljats uppgår till drygt sju miljoner kronor. En lika stor summa har Västra Götalandsregionen tidigare beslutat att bidra med.

– Västra Götaland har en viktig resurs i skogen. Det känns angeläget att stötta en industriell utveckling som vidareförädlar denna möjlighet. Det är också bra att involvera företag och utvecklingsaktörer i hela Västra Götaland i tider av mycket nybyggande, både här och i andra regioner, säger Birgitta Losman, ordförande i Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd.

FAKTA
Trämanufaktur – tillverka i trä

Tillväxtverket (Struktorfonden) och Västra Götalandsregionen (RUN) finansierar projektet med sju miljoner kronor vardera. Medverkande parter går in med en insats på totalt cirka fem miljoner kronor. Dessa är Innovatum, Högskolan Väst, Fyrbodals kommunalförbund, Högskolan för design och konsthantverk/Göteborgs universitet, Stiftelsen Stenebyskolan och Johanneberg Science Park samt de tretton företagen Derome, Moelven Byggmodul, Sven Johansson Bygg, Södra, Vida Building, West Coast Windows, Atterfors Consulting, Binar Elektronik, Essve Produkter, Good Solutions Sweden, MVV Information Technology, Randek och Säffle Verkstadsbolag.
Källa: Innovatum
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11