23948sdkhjf

Barkborreproblem födde ”ny” marknad

Holmen ökar exporten

Granbarkborrens härjningar har tvingat fram nya kreativa lösningar inom Holmen. I affärsområdet Trävarors fall har det räckt ända till USA dit exporten nu ökar. Häromdagen gick den första stora båtlasten med gran från Norrköpings hamn.

Skadorna på gran i Sverige, och än mer i Europa, har skapat ökat utbud av timmer och sågade varor, vilket gjort att priserna fallit kraftigt under året. För att rädda det som räddas kunde av granbarkborre-skadad ved i södra Sverige beslutade Johan Padel, affärsområdeschef för Trävaror och Sören Petersson, affärsområdeschef Skog, att såga mer gran, och endast gran, på Bravikens sågverk.

– Jag såg möjligheten eftersom det finns ett behov av gran i USA som är världens största trävarumarknad. Vi agerade därför snabbt och stoppade produktionen av tall i början av september för att istället ta in ”amerikansk” gran som faktiskt måste betraktas som ett tredje trädslag/sortiment, berättar Johan.

Regelverket i USA är nämligen annorlunda jämfört med Europa. Kvalitetsmässigt kan virke som till viss del är angripet av granbarkborre ändå räknas som en premiumprodukt. Dessutom ska trävarorna sågas i andra längder och dimensioner, baserade på det anglosaxiska måttsystemet med tum och fot.

Att ställa om ett stort sågverk efter nya förutsättningar är inget som låter sig göras i en handvändning, och i princip alla medarbetare har berörts för att kunna producera det nya sortimentet.

– Omställningen har ställt stora krav, men jag tycker att det har gått jättebra. Entusiasmen och delaktigheten har varit massiv från alla inblandade, säger Ove Sjögren, platschef.

Även logistiken har påverkats kraftigt. Under hösten har mindre leveranser skeppats över Atlanten, men nu har alltså den första fullastade båten lämnat Norrköpings hamn. Fotnot: Sågningen av tall på Bravikens sågverk kommer att återupptas under första halvåret av 2020.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.141