23948sdkhjf

Fortsätter nationella skogsprogrammet

Skogsstyrelsen får regeringens uppdrag

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att under åren 2020–2022 bistå Regeringskansliet i det fortsatta genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Programmet utvecklas för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Uppdraget innebär att Skogsstyrelsen ska bidra till att uppnå det nationella skogsprogrammets vision och mål.

Läs också: Regeringen vill stoppa skogsskador

– Det är mycket glädjande att vi nu kan ge Skogsstyrelsen uppdrag inom nationella skogsprogrammet och fortsätta stödja regionala insatser. Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste basnäringar och grundläggande för att bygga välfärd och motverka klimatförändringarna, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

I uppdraget till Skogsstyrelsen ska myndigheten bland annat fördela medel till regionala insatser, bistå i arbetet inom internationella skogsfrågor, utveckla och genomföra en rådgivningskampanj samt genomföra åtgärder för en jämställd skogsnäring.

Inom ramen för skogsprogrammets fortsatta dialogprocess ska Skogsstyrelsen i nära dialog med Regeringskansliet samverka med, och vid behov samordna, nya och befintliga intressenter och initiativ på regional nivå. Insatser med att ta fram regionala program och strategier pågår över hela landet och skogsprogrammet är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. I Januariavtalet utpekas att skogsprogrammet ska utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn och särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektor.

För uppdragets genomförande får Skogsstyrelsen använda högst 23 miljoner kronor under 2020 och därefter 19 miljoner kronor per år för 2021-2022. En årlig redovisning av uppdragets genomförande och en ekonomisk redovisning per åtgärd ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 28 februari under åren 2021-2023.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125