23948sdkhjf

Prisökning för skogen

Färsk statistik från Svefa visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2019.

Av statistiken från fastighetsrådgivaren Svefa framgår att ökande priserna berör nästan alla delar av landet. Södermanland är det län som kan uppvisa störst ökning, uppgående till 5,4 procent, jämfört med föregående år.

Dock finns det områden där trenden med ökande priser har brutits. I Uppsala län har skogsfastighetspriserna gått mot strömmen och sjunkit med hela 2,0 procent jämfört med 2018.

Den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har, även om tillväxttakten har mattats av, fortsatt även under 2019. Östergötland är det län med högst genomsnittlig prisnivå.

Störst ökning står Södermanland för där prisutvecklingen för de senaste 12 månaderna uppgår till cirka 5,4 procent. I Uppsala län sjönk priserna med -2,0 procent jämfört med 2018.

– Året har präglats av stora granbarkborreangrepp och ett trendbrott efter en längre tids högkonjunktur inom sågverks- och massaindustrin vilket resulterat i sänkta virkespriser för såväl timmer som massaved,  säger Paul Nord affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk.

– Det är också intressant att se att vi nu har områden, som Uppsala, med en negativ marknadsutveckling,

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094