23948sdkhjf

Skogen ska växa fortare

Åtgärdspaket ska öka tillväxten med 20 procent

Skogsbrukets samverkansprocess lanserar i dag en rapport med 88 konkreta åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion. Genomförs åtgärderna kan skogens tillväxt öka med 20 procent fram till 2050 och därmed vara bidragande till ett fossilfritt samhälle.

Bakom rapporten står Skogsstyrelsen, Sveaskog samt andra representanter från skogsnäring, forskning och miljörörelsen. Åtgärderna handlar bland annat om att använda bättre plantor med fokus på förädling, fortsätta effektivisera skogsskötseln samt minska multiskadorna.

– Detta kommer att ge stora klimatvinster genom ökad koldioxidinbindning och skogsprodukter som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Dessutom vill vi fortsätta utveckla det hållbara skogsbruket utifrån ett helhetsperspektiv, där skogsbruk, biologisk mångfald, klimatåtgärder och sociala värden kan samsas och bidra till varandra, säger Gisela Björse, skogsskötselchef på Sveaskog.

Samverkansprocessen har pågått under nästan tre år och aldrig tidigare har ett så brett och omfattande arbete med syftet att öka skogsproduktionen bedrivits under samordning av Skogsstyrelsen. Samverkansprocessen är en del i det nationella skogsprogrammet och med stöd i regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

Genomförs de 88 åtgärderna kan tillväxten på sikt öka med 20 procent motsvarande cirka 25 miljoner kubikmeter till ett värde av uppemot 30 miljarder kronor per år, enligt rapportens bedömning. Det innebär samtidigt tiotals miljoner ton mindre koldioxid per år.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062