23948sdkhjf

Metsä köper skyddsvärd skog

Vill stärka hållbarheten

Metsä Group förvärvar naturobjekt som ersätter de skyddade arealer som FSC®-skogscertifieringen förutsätter av skogsägarna. Den nya tjänsten till ägarmedlemmar tryggar att det skydd som förutsätts av deltagarna i FSC-skogscertifieringen, riktar sig till värdefulla naturobjekt. Metsä Group samarbetar inom anskaffningen av skogsfastigheter med Dasos Capital Oy:s Dasos Habitat-fond, vars centrala placerare är Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, LokalTapiola och Finska Kulturfonden.

Läs också: Utan kockor stannade skogen

FSC-skogscertifieringen förutsätter att de skogsfastigheter som ansluter sig till den, permanent lämnar minst fem procent av sin skogsareal utanför aktivt skogsbruk.

FSC definierar hurudana objekt alltid ska bevaras på skogsmark. I praktiken finns det inte alltid sådana objekt på fem procent av arealen på de fastigheter som ansluter sig till FSC-certifieringen. Då blir skogsägaren tvungen att skydda vanlig skogsmark i så stor omfattning, att förutsättningen på fem procent skyddad areal uppfylls.

Samarbetet mellan Metsä Group och Dasos Habitat innebär att man förvärvar skogsfastigheter, på vilka det finns värdefulla naturobjekt som avses i FSC. Fastigheterna fogas till Metsä Groups FSC-gruppcertifikat. Metsä Group erbjuder de värdefulla naturobjekt som finns på dessa fastigheter till sådana ägarmedlemmar inom FSC-gruppen, på vars skogsfastigheter det inte finns av dem. Dessa naturobjekt ersätter de skyddade arealer som krävs av skogsägarna.

Tjänsten är tillgänglig för Metsä Groups ägarmedlemmar.

Flera skogsägare som är intresserade av FSC har upplevt att det är orättvist, att man ska skydda skog även om den inte har särskilda naturvärden. Vi tror att vår nya tjänst ska erbjuda en lösning på det här problemet och öka den FSC-certifierade skogsarealen i Finland, berättar Metsä Groups skogsdirektör Juha Mäntylä. Med hjälp av denna tjänst riktar sig skogsskyddet till de allra värdefullaste områdena med avseende på naturvärden. Vårt mål är också att bygga upp ett nätverk av skyddsobjekt som är förbundna till varandra. Med hjälp av tjänsten stärker vi både den ekologiska och den ekonomiska hållbarheten för FSC-certifierade skogar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078