23948sdkhjf

Setra på minus

Men investeringarna enligt plan

Träindustriföretaget Setra redovisar för 2019 ett rörelseresultat på 8 (310) miljoner kronor. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med -16 (-45) miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 4 264 (4 480) miljoner kronor.

Läs också: Trä växer och får investeringar

Marknadsförhållandena har kraftigt försämrats under 2019 och det ser fortsatt utmanande ut för inledningen av 2020.

– Setra redovisar för det fjärde kvartalet ett negativt rörelseresultat på 87 miljoner kronor. Resultatet är främst hänförlig till lägre försäljningspriser i kombination med lägre produktionsvolym, säger Katarina Levin, Setras nya vd sedan den 2 januari.

Setras strategiska investeringar fortgår enligt plan. Dessa är en KL-träfabrik och en komponentlinje i Långshyttan, en justerverkshyvel i Hasselfors och en anläggning för tillverkning av bioolja i bolaget Pyrocell som samägs med Preem.
Under året har Setra sålt förädlingsverksamheten i Skutskär. Resultatet av försäljningen redovisas som engångspost och uppgår till -16 miljoner kronor.

Rolfs sågverk i Kalix har avvecklats under 2019.

Läs också: Stora Enso investerar i mer CLT

Under kvartal fyra genomfördes den årliga miljörevisionen på utvalda enheter med slutsats att Setra uppfyller standardens krav, övriga bindande krav samt uppnår förväntat resultat.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2019 uppgick till 179 (426) miljoner kronor. Den finansiella nettoskulden uppgick till 403 (-121) miljoner kronor vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 28 (-8) procent.

Mot bakgrund av bolagets finansiella ställning föreslår Styrelsen ingen utdelning till aktieägare.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.25