23948sdkhjf

Världsunikt center för barkborrforskning öppnar

I klimatförändringarnas spår har barkborrarnas härjningar blivit allvarligare och insektsburna sjukdomar har börjat sprida sig till helt nya områden.

– Med nytt klimat ser vi helt nya utmaningar vad gäller skadeinsekter som barkborrar och myggor. Inom det nya forskningssamarbetet vill vi förstå förändringarnas bakgrund, säger Bill S Hansson, direktör vid Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Jena.

För att bättre förstå det framtida samspelet mellan insekter, klimat och människa startar Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Max Planck-sällskapet ett nytt forskningscenter - Max Planck Center – next Generation Insect Chemical Ecology (nGICE).

Initialt ska centrat drivas under en femårsperiod. De tre lärosätena står gemensamt för finansieringen på totalt 75 miljoner kronor.

Målet är att de svenska och tyska spjutspetsforskarna ska dra nytta av varandras kunskap, utrustning och nätverk. Samarbetsprojektet, som inte har någon motsvarighet i världen, ska även kunna fungera som en språngbräda för doktorander och unga forskare.

Under de senaste 100 åren har människans påverkan på klimatet och ekosystemen blivit allt mer kännbar. Utsläppen av koldioxid i atmosfären ökar och temperaturerna och havsnivåerna stiger.

I klimatförändringarnas spår har barkborrarnas härjningar blivit allvarligare och insektsburna sjukdomar har börjat sprida sig till helt nya områden. Detta samtidigt som förekomsten av de nyttiga pollinatörerna minskar.

– Vi ser en möjlighet att genom utvidgat samarbete belysa frågeställningar kopplade till insekters ekologi i en tid av extrem mänsklig påverkan på klimatet och ekosystemen, säger Christer Löfstedt, biologiprofessor vid Lunds universitet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078