23948sdkhjf

Miljoner mer för SCA

Ny skogstaxering visar rekordsiffror

Under 2019 har SCA genomfört en ny skogstaxering. Denna visar på ett virkesförråd som är 11 miljoner kubikmeter större än det tidigare beräknade. Den visar också att den årliga tillväxten är en miljon kubikmeter högre än den tidigare beräknade.

Läs också: SCA avvecklar verksamhet - 800 anställda berörs

Baserat på den nya skogstaxeringen har en ny avverkningsberäkning påbörjats och förväntas vara slutförd under första halvåret 2020.

Vi sköter våra skogar långsiktigt och för att de ska växa bra, vilket denna nya taxering bekräftar, säger vd Ulf Larsson. Ett högre virkesförråd innebär att vår skogsresurs har ett högre värde. En högre tillväxt ger långsiktigt högre avverkningsmöjligheter och innebär också att vår skogs bidrag för att motverka klimatförändringar ökar.

Enligt den nya inventeringen uppskattas SCAs virkesförråd i Sverige per den 31 december 2019 till 249 miljoner skogskubikmeter. Detta kan jämföras med den tidigare skogstaxeringen som genomfördes 2012-2013 och indikerade ett virkesförråd om 238 miljoner vid utgången av 2019. Av ökningen på 11 miljoner skogskubikmeter anses cirka 6 miljoner bero på högre tillväxt än förväntat under de sex åren mellan taxeringarna medan cirka 5 miljoner beror på bättre mätmetoder.

Den årliga bruttotillväxten har uppgått till cirka 10,5 miljoner skogskubikmeter, 1 miljon högre än enligt uppskattningen från den tidigare taxeringen. Nettotillväxten har uppgått till cirka 3,9 miljoner m3sk per år jämfört med den tidigare uppskattade nettotillväxten om cirka 3,0 miljoner m3sk.


Tillsammans med 3 miljoner skogskubikmeter skog i Baltikum uppgår SCAs totala virkesförråd till cirka 252 miljoner.


Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.08