23948sdkhjf

Toppresultat för Sveaskog

Höga siffror i hänsynsinventering

Skogsstyrelsens årliga inventering av naturvårdshänsyn visar att Sveaskog når 98 procent utan stor miljöpåverkan i samband med avverkningar. Det är en tangering av resultatet året innan, och det bästa resultatet sedan mätningarna startade 2013.

Läs också: Ny portal för skogsentreprenörer

Sedan 2013 genomför Skogsstyrelsen på uppdrag av Sveaskog årligen inventeringar av naturvårdshänsyn på Sveaskogs marker. 300 slumpvis utvalda avverkningsområden från norr till söder granskas i fält. Årets resultat visar att Sveaskog klarar 98 procent av miljövärdena utan stor påverkan och har förbättrat resultatet överlag sedan 2013. Företaget befäster samma resultatnivå som 2018.

Resultat Hänsynsinventering 2019 (jämfört med 2013)

Andel åtgärder utan större miljöpåverkan (%)

  • Hänsynsytor: 97 % (89)

  • Naturvärdesträd: 98 % (99)

  • Körskador: 98% (98)

  • Totalt: 98 % (95)

– Det är ett bra resultat och ett bevis på att vi bedriver ett skogsbruk med god naturhänsyn. Men vi är inte helt nöjda, utan strävar efter att bli ännu bättre. Ambitionen är att uppnå 99 procent utan stor miljöpåverkan i samband med våra avverkningar, säger Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog.

Läs också: Sveaskog vill ge pengar till föreningar

Hänsynsinventeringen granskar bland annat att ytor med ekologiska kvalitéer inte avverkats, exempelvis kantzoner mot sjöar och vattendrag, samt att hänsyn tas till kulturlämningar som kolbottnar och odlingsrösen. Även eventuella körskador granskas och att överfarter av vattendrag genomförts på rätt sätt.

– Vi kan konstatera att den milda vintern inneburit en liten ökning gällande körskador i anslutning till vatten samt transport över vatten än tidigare. Detta kommer vi emellertid göra en mer förfinad analys kring, säger Peter Bergman. Arbetet med naturvård är en prioriterad fråga inom Sveaskog. 

– Det är ett värdefullt arbete som bygger på målinriktade insatser av kompetenta medarbetare och entreprenörer som utför sitt arbete på bästa sätt, samtidigt som vi hela tiden strävar efter att bli ännu bättre, säger Peter Bergman.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.156