23948sdkhjf

Sveaskog satsar på vindkraft

Sveaskog har ambitionen att visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk och omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Att upplåta mark och därigenom bidra till en utbyggnad av vindkraft, på omsorgsfullt utvalda platser, uppger Sveaskog vara en prioriterad verksamhet.

På Sveaskogs marker finns i dag drygt 400 befintliga vindkraftverk. Ytterligare cirka 400 vindkraftverk är under byggnation och därutöver är cirka 500 nya verk under planering/projektering.

- Vindkraft är för närvarande det billigaste sättet att bygga ut förnyelsebar energiproduktion i stor skala. Vi som stor statlig markägare är en viktig aktör i denna omställning. Redan i dag kommer mer än 10 procent av Sveriges vindkraftsel från vindkraftsverk på våra marker, säger Tomas Fransson, bolagslantmätare och ansvarig för vindkraft på Sveaskog.

Sverige har ett energipolitiskt mål om ett helt förnybart elsystem till år 2040. Under 2019 producerade ungefär 4 200 vindkraftsturbiner 20 TWh el i Sverige.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078