23948sdkhjf

Att överklaga registrering av nyckelbiotop kan vara möjligt

En nyckelbiotop är en skog som med sina höga naturvärden har särskilt stor betydelse för växter och djur. Registreringen är ett kunskapsunderlag som skogsägaren får med information om skogen och innehåller inget förbud mot avverkning. Däremot har marknadens certifieringar knutit begreppet till sig och de som är certifierade har förbundit sig att inte hantera virke från nyckelbiotoper.

Tidigare har flera av landets förvaltningsdomstolar kommit fram till att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper inte utgör överklagbara beslut. En ny dom från förvaltningsrätten i Jönköping går i en annan riktning. Det framgår av ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

­– Domstolen konstaterar att nyckelbiotopsregistreringen i kombination med information till markägaren tillsammans ska ses som en helhet och därmed utgöra ett beslut. Vi behöver nu analysera domen och se vad den eventuellt innebär för Skogsstyrelsens arbete, säger Cecilia Hedman, chefsjurist på Skogsstyrelsen, i ett skriftligt uttalande.

De aktuella nyckelbiotopsregistreringarna genomfördes 1998 och 2004 och markägaren begärde i april 2019 att dessa registreringar skulle tas bort från Skogsstyrelsens register.

Skogsstyrelsens informerade markägaren om att det inte fanns anledning att nyckelbiotoperna skulle avregistreras. Markägaren begärde då att få ett överklagbart beslut i frågan. Skogsstyrelsen informerade i juli 2019 återigen markägaren om att nyckelbiotopsregistreringen inte utgör överklagbart beslut.

Markägaren skickade därefter in ett överklagade som nu har prövats av förvaltningsrätten som alltså kommer fram till att registreringen i kombination med information till markägaren ska ses som ett överklagbart beslut.

Förvaltningsrätten avslog markägarens begäran att aktuella nyckelbiotoper skulle avregistreras.

Källa: Skogsstyrelsen

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.114