23948sdkhjf

Älgar vill ha varierad kost

En sydsvensk studie från SLU visar att älgar är noga med vad de äter och att de äter en varierad kost med stort intag av lövsly, vilket ger djuren god kondition och höga kalvvikter.

Studien bygger till stora delar på analyser av maginnehåll från 320 älgar, insamlade under älgjakten av 250 jägare i sju älgförvaltningsområden i Västra Götaland, Södermanland, Kronoberg och Skåne.

Studien visar att älgar äter kvistar och löv från träd samt buskar, ris, örter och gräs, och de kan orsaka kostsamma skador i framför allt tallplanteringar.

Enligt forskarna är kunskaper om hur älgar väljer sin mat och hur skogsskötseln påverkar detta val, viktiga för skogsförvaltare.

Studien bekräftar att tall är en stapelföda för sydsvenska älgar – den stod i genomsnitt för cirka 30 procent av torrvikten. Lite mer förvånande var att en nästan lika stor del av kosten bestod av lingonris, blåbärsris och ljung.

Studien har genomförts i områden där landskapet är starkt påverkat av skogsbruk, och där människan alltså har stort inflytande över trädslagsfördelningen och växtligheten i övrigt.

Projektet har letts av Annika Felton från SLU inom ett samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. Studien finansierades av Naturvårdsverket och Södras forskningsstiftelse.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.299