23948sdkhjf

Rekordår för Mellanskog

56,4 miljoner kronor föreslås delas ut till medlemmarna
– 2019 var ett år som bjöd på ett flertal utmaningar. Stormen Alfrida drabbade många medlemmar i Roslagen och Uppland. Sommaren innebar svåra granbarkborreangrepp i Sörmland, Västmanland samt delar av Närke och Uppland. Den blöta hösten innebar även den en utmaning som hanterades tack vare god planering och hårt arbete av Mellanskogs personal och entreprenörer. Konjunkturen försvagades snabbt efter sommaren efter ett starkt första halvår. Trots dessa förutsättningar utvecklades Mellanskogs verksamhet enligt plan och nu har vi glädjen att kunna ge rekordutdelning till våra medlemmar, säger vd Fredrik Munter.

Den starka resultatutvecklingen i kombination med en utdelning från intressentbolaget Setra Group gör att Mellanskogs styrelse kan föreslå den högsta värdeöverföringen någonsin till föreningens medlemmar.

– Mellanskog växer, under 2019 valde drygt 1 000 skogsägare i Mellansverige att ansluta sig till vårt lag. Föreningen består av 26 000 skogsägare som tillsammans är en stark skoglig aktör och tydlig röst i näringspolitiken. Mellanskog är en ekonomisk förening och det lönar sig att vara medlem. Jag är stolt att meddela att styrelsen på föreningsstämman 14 maj kommer föreslå att delar av Mellanskogs vinst delas ut till medlemmarna som ränta på insatskapital, 5,9 miljoner kronor och som utbetalning av efterlikvid, 50,5 miljoner kronor, säger ordförande Karin Perers.

Mellanskog redovisar ett resultat efter finansnetto på 97,6 miljoner kronor (71,0), varav 56,9 miljoner kronor (28,6) utgörs av utdelning från Setra Group¹. Föreningens rörelseresultat minskar jämfört med föregående år främst beroende på lägre marginal i virkesaffären. Föreningens finansiella ställning stärks.

Nyckeltal:
• Omsättning 3 576 Mkr (3 180)
• Leveranser 5 033 tm³fub (4 686 tm³fub)²
• Rörelseresultat 41,6 Mkr (50,1)
• Finansnetto 56,0 Mkr (20,9)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 97,0 Mkr (63,0)
• Likviditet 1 434 Mkr (1 140)
• Finansiell nettoskuld³ -425 Mkr (-519)

¹ Mellanskogs ägarandel i Setra Group motsvarar 49,5% av utestående aktier
² m³fub= kubikmeter fast volym under bark
³ Finansiell nettoskuld = Räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder

Källa: Mellanskog

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.131