23948sdkhjf

Sveaskog investerar långsiktigt i naturvård

Sveaskogs projekt Effekt 20, som löper från 2009 till 2033, består av två huvudspår; det ena är en fågelinventering och det andra en insektsinsamling och artbestämning.

- Vi tänker att dessa organismgrupper kan ge viktiga svar på vilka effekter förändringar i landskapet har, säger Malin Norderman, naturvårdsspecialist på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Sex ekoparker och fyra referenslandskap ingår i Effekt 20. Referenslandskapen och ekoparkerna ska vara lika varandra skogsmässigt och naturgeografiskt.

- Men de får inte vara ”för nära” geografiskt så att det finns risk att fågel- och insektspopulationerna spiller över för mycket mellan områdena, säger Malin Norderman.

Insektsinventeringen görs i tre år i rad, sedan görs ett uppehåll i sju år innan inventeringen åter löper under en treårsperiod. Själva inventeringen inleds med att man skapar högstubbar och sedan fäster plexiglasskivor på stammar med behållare under, där insekterna ramlar ner.

I Ekopark Hornsö, i sydöstra Småland, konstaterade Sveaskog tidigt ökade populationer av den rödlistade skalbaggsarten raggbock. Under flera år har man från Sveaskogs sida, tillsammans med länsstyrelsen i Kalmar, arbetat med att glesa ut barrskog för att gynna lövträden samt att på aktiv väg skapa död ved, bland annat högstubbar.

För att säkerställa nyttan med Effekt 20 samarbetar Sveaskog med en forskargrupp vid SLU i Umeå som hjälper till att samla in och analysera datan.

Fågelinventeringsdelen av Effekt 20 kommer att genomföras under mars och april, vartannat år i norra Sverige och vartannat år i södra Sverige – innan flyttfåglarna anländer. Även fågelinventeringen görs från och med 2020 i samarbete med SLU.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11