23948sdkhjf

Skogsstyrelsen ökar insatserna mot granbarkborren i skyddade skogar

Efter de omfattande angreppen av granbarkborre, ökar nu Skogsstyrelsen insatserna i skyddade skogar där det är möjligt för att begränsa spridningen av skadeinsekten. Det framgår av ett pressmeddelande.

När granar blir angripna av granbarkborren i produktionsskogen är det viktigt att få ut de angripna träden så fort som möjligt för att begränsa spridningen som annars riskerar stora virkesvärden. Men i skog som har ett formellt skydd, nationalparker, naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, är syftet att bevara den biologiska mångfalden. Det gör att granbarkborren måste bekämpas på ett sätt som inte riskerar att naturvärdena skadas.

Aktuella åtgärder i de skyddade områdena är ofta fällning och barkning av enskilda angripna träd och uppsättning av granbarkborrefällor. Berörd myndighet gör en bedömning av vad som är lämplig insats i varje enskilt område.

Under 2019 gjorde Skogsstyrelsen insatser i knappt 25 områden för 800 000 kronor i biotopskydd och naturvårdsavtal, som är de former av formellt skydd som Skogsstyrelsen hanterar. I år utökas insatserna och Skogsstyrelsen planerar att utföra bekämpningsåtgärder för tre miljoner kronor, vilket innebär åtgärder i omkring 100 skyddade områden. Därutöver planeras för ytterligare satsning med granbarkborrefällor på cirka fyra miljoner kronor i anslutning till skyddade områden.

Naturvårdsverket har ansvar för att vägleda länsstyrelsernas arbete med naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket ska nu fram en vägledning för länsstyrelsernas arbete med insatser mot granbarkborren. Myndigheten ska också göra analyser kring riskskogarnas utbredning och spridning, både innanför och utanför reservaten, samt var det är möjligt att göra olika typer av åtgärder i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.


Källa: Skogsstyrelsen

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.25