23948sdkhjf

"Styrelsens långsiktiga strategi har gett ett bra mothåll mot en sämre skogskonjunktur"

Norra Skogsägarnas koncernresultat för 2019 landade på 110 miljoner kronor före skatt – att jämföras med 127 miljoner året innan.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att drygt 30 miljoner kronor av vinsten delas ut till föreningen Norra Skogsägarnas nuvarande medlemmar genom utdelning med fem procents ränta på insatt kapital samt insatsemission om 14 procent.

Trots en tydlig marknadsförsämring under föregående år redovisar Norra Skogsägarna ett gott resultat. Sjunkande världsmarknad för skogsprodukter har till stor del kunnat uppvägas genom en breddad skogsaffär samt ökad produktivitet i sågverken. Volymen i den skogliga verksamheten ökade med fem procent till 2 189 000 kubikmeter rundvirke och sågverken ökade sin volym med 15 procent till 519 300 kubikmeter sågad vara.

– Styrelsens långsiktiga strategi har gett ett bra mothåll mot en sämre skogskonjunktur. Nya medlemserbjudanden har mottagits mycket positivt av våra medlemmar och investeringarna i sågverken har varit lyckade. Vi kan därigenom uppvisa en god lönsamhet även för 2019 trots att världsmarknaden för produkter från skogen klart försämrades under året, säger vd Pär Lärkeryd.

Norra Skogsägarnas satsning på en breddad skogsaffär har intensifierats bland annat genom ett nylanserat Skogsägaravtal. Här erbjuds skogsägare en paketerad och digital helhetslösning med bland annat årlig uppdatering av skogsägarplanen, en digital skoglig årsredovisning samt fri tillgång till en rad kunskapstjänster. Men även entreprenadtjänster för skogsbilvägar samt en rad nya kunskapstjänster kring frågor som till exempel viltförvaltning och gallring har tillkommit under 2019.

– Löpande mätningar visar att medlemmarna uppskattar våra erbjudanden och vårt arbetssätt. Sedan arbetet med ökad medlemsnytta startade 2011 har medlemsarealen ökat med hela 22 procent och ligger nu på 1 292 828 hektar, berättar Torgny Hardselius, ordförande.

Norra Skogsägarna tar nu tillsammans med Norrskog nästa stora strategiska steg genom vårens fusion. Samgåendet kommer att leda till en ytterligare höjd innovationskraft samt en ökad attraktivitet hos köpare av trävaror, massaved och biobränsle.

– Efterfrågan på klimatsmarta produkter gör att skogsbolagen satsar stort på sina industrier samtidigt som de för sin egen lönsamhet önskar en utveckling där råvaran blir billigare. Genom fusionen står skogsägarrörelsen i Norrland rustad för den utvecklingen. Den nya skogsägarföreningen Norra Skog blir en stor och stark aktör som kommer att vara med och sätta spelreglerna på virkesmarknaden, säger Pär Lärkeryd.

Källa: Norra Skogsägarna

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109