23948sdkhjf

Ännu en dom från förvaltningsrätt ger rätt till överklagan av nyckelbiotoper

Ännu en dom säger nu att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper är ett beslut som kan överklagas. Det framgår av ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Vidare innebär registreringen ett sådant ingrepp i den enskildes äganderätt att den kräver stöd i lag eller förordning. Tillräckligt sådant stöd finns inte och registreringen av tre nyckelbiotoper ska därför undanröjas. Det skriver förvaltningsrätten i Malmö i en dom.

Förvaltningsrätten anser att Skogsstyrelsens bedömning av ett visst område som nyckelbiotop och den registrering som Skogsstyrelsen sedan gör, är att anse som ärendehandläggning som avslutas med ett beslut som är möjligt att överklaga. Rätten skriver i domen att de i sin bedömning lagt stor vikt vid de faktiska konsekvenser som registreringen numera får för den enskilde skogsägaren och möjligheterna att nyttja sin egendom.

Rätten anser också att myndigheten inte har tillräckligt författningsstöd för registrering av nyckelbiotoper och att stöd i ett regeringsbeslut inte är tillräckligt.

– Vi behöver nu läsa domen noggrant men mycket talar för att vi kommer att överklaga för att få klargörande i frågan från högre instans, säger Cecilia Hedman, chefsjurist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Detta är den andra domen på kort tid som går i samma riktning. I mitten av februari kom en dom från förvaltningsrätten i Jönköping som sade att registreringen tillsammans med information till markägaren, är att se som ett beslut från myndigheten. Tidigare har flera av landets förvaltningsdomstolar kommit fram till att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper inte utgör överklagbara beslut.

Källa: Skogsstyrelsen

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.141