23948sdkhjf

Södra: Olämpligt att publicera avverkningsanmälningar

Södra har under flera år påtalat det olämpliga i att Skogsstyrelsen publicerar planerade avverkningars yttre gränser i sina digitala karttjänster, utan godkännande av berörda markägare.

Nu skriver Södra i ett pressmeddelande att Högsta förvaltningsdomstolen efter flera rättsliga prövningar har avslagit Södras ansökan om prövningstillstånd, efter att Kammarrätten slagit fast att publiceringarna inte står i strid med lagstiftningen.

- Inom Södra står vi upp för ett ansvarsfullt skogsbruk och en cirkulär bioekonomi. Vi är självklart positiva till att tillhandahålla uppgifter som gör det möjligt för Skogsstyrelsen att kontrollera att de skogspolitiska målen uppfylls. Däremot finns det inga försvarbara skäl till att myndigheten exponerar enskildas näringsverksamhet på ett onödigt sätt, säger Lena Ek, ordförande för Södra, i en skriftlig kommentar.

Processen har pågått sedan 2016 då Södras stämma fattade ett beslut om att verka för att få publiceringarna att upphöra.

- Vi har inga invändningar mot att avverkningsanmälningar hanteras som en offentlig handling, utan vänder oss emot tillvägagångssättet i publiceringen. Det följer med en rad problem, inte minst eftersom det möjliggör för andra aktörer än myndigheten att utöva lagtillsyn över skogsägarens aktiviteter. Det skapar misstro till hela systemet. Tillämpningen av skogspolitiken måste utgå från respekt och tillit, säger Göran Örlander, senior rådgivare på Södra.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11