23948sdkhjf

Nya råd för att minska läckage av kvicksilver från skogsbruk

En ny rapport från Skogsstyrelsen visar att läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark.

På grund av detta har myndigheten nu tagit fram nya råd till skogsägarna med syftet att minska spridningen av miljögiftet.

– Sedan de första rapporterna om skogsbrukets påverkan har mycket ny kunskap tillkommit som vi upplever är mycket efterfrågad. Därför tror jag också att de nya råden kommer att ge effekt och minska läckaget av kvicksilver, till exempel genom att minska hyggenas storlek, säger Andreas Drott, projektledare vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen har tillsammans med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gjort den första svenska kunskapssammanställningen inom området skogsbruk och kvicksilver.

Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk. Avverkning av skog med den intensitet som sker i dag har beräknats öka transporten av kvicksilver från skogsmark till sjöar och vattendrag med mellan 6 och 30 procent, jämfört med om ingen avverkning hade gjorts. Även körskador, markberedning, dikesrensning och stubbskörd påverkar.

Orsaken är dels att avverkning leder till ökad uttransport av organiskt material och att kvicksilvret då följer med, dels att ökad bildning av metylkvicksilver sker på hyggen, där det blir blötare och nya syrefria miljöer bildas. Metylkvicksilver är den form som helt dominerar i fisk.

Läs rapporten här .
Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109