23948sdkhjf

Så var Skogsstyrelsens verksamhet 2019

Skogsstyrelsen har skickat ut ett pressmeddelande om myndighetens årsredovisning. Det visar att fjolåret inleddes med ett tufft omställningsarbete när myndighetens regeringsuppdrag förändrades. Bland annat avslutades den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen och arbetsmarknadsprojektet Naturnära jobb, med drygt 1 600 deltagare. Men på grund av omfattande besparingsåtgärder kunde antalet uppsägningar begränsas.

Under förra året blev skadorna av granbarkborre rekordstora och de spred sig även norrut till delar av Svealand. Kostnaderna för dessa angrepp har uppskattats till närmare fyra miljarder kronor. I granbarkborreprojektet Stoppa borrarna har Skogsstyrelsen samverkat med skogsbruket och länsstyrelserna i södra Sverige för att begränsa skadorna.

Myndigheten ser tyvärr även en ökning av flera andra typer av skogsskador såsom multiskadad skog i norr och viltbetesskador i stora delar av landet. Att begränsa skogsskadorna har varit ett av Skogsstyrelsens fokusområden under 2019 och kommer även att vara det i år.

Här är några exempel från Skogsstyrelsens verksamhet 2019 som framgår av årsredovisningen:
Rådgivningsverksamheten har nått närmare 16 000 deltagare.

Beslut om formella skydd uppgående till cirka 1 360 hektar.

Avtal om naturvårdande skötsel till ett värde om drygt 11 miljoner kronor.

Beviljat ungefär 29 miljoner kronor i stöd inom Nokås och Ädellöv.

Lämnat cirka 2 400 vägledningar samt 500 förelägganden och förbud i samband med myndighetens tillsyn enligt Skogsvårdslagen.Källa: Skogsstyrelsen

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062