23948sdkhjf

Metsä dubblerar högstubbar

Stärker praxis för hållbarhet

Ökad kolbindning i skogarna, tryggande av skogsnaturens mångfald och förbättrande av vattenskyddet.

Metsä Group förnyade sina strategiska mål för hållbar utveckling under våren 2019.

Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Groups moderbolag och 103 000 finländska skogsägare är delägare i andelslaget. Huvuddelen av det virke som Metsä Group anskaffar i Finland kommer från medlemmarnas skogar.

– Åtgärderna i programmet för ekologisk hållbarhet har en central roll och de praktiska åtgärderna har redan införts, berättar direktör för hållbar utveckling Vesa Junnikkala.

Dubbelt så många konstgjorda högstubbar

– Det är väsentligt att öka mängden död ved för att trygga skogsnaturens mångfald. Mängden död ved ökar man genom att lämna kvar naturvårdsträd som skogscertifieringen förutsätter och genom att lämna kvar befintlig död ved.

– Från och med ingången av 2020 har vi börjat tillverka fyra konstgjorda högstubbar per hektar i stället för tidigare två. Dessa högstubbar är nyttiga för hålbyggare och arter som är beroende av död ved. Vårt mål är att högstubbar skulle tillverkas på 90 procent av avverkningarna. Om det finns döda träd på ett avverkningsobjekt, strävar vi till att lämna 20 av dem per hektar, säger Junnikkala.

Skyddsbuskage

Från ingången av 2020 lämnar vi skyddsbuskage i alla utvecklingsskeden vid Metsä Groups skogsarbeten. Ett skyddsbuskage uppstår då man vid plantskogsvård eller förröjning före en avverkning lämnar kvar buskar och små träd. Skyddsbuskaget är en bra skyddsplats för djur.

Torvmarkerna har en central roll inom vattenskyddet.

– Skogsägarna gör redan en hel del för att främja skogsnaturens välmående. Metsä Groups ägarmedlemmar äger hälften av privatskogarna i Finland. Det är viktigt för hela landet att deras skogar också framledes vårdas på ett bra sätt och att våra tjänster och vår praxis kontinuerligt förbättras.”

– Skogsägarna gör redan en hel del för att främja skogsnaturens välmående. Metsä Groups ägarmedlemmar äger hälften av privatskogarna i Finland. Det är viktigt för hela landet att deras skogar också framledes vårdas på ett bra sätt och att våra tjänster och vår praxis kontinuerligt förbättras.

– Vi deltar i utvecklingen av nya metoder och vi förnyar våra egna anvisningar. I praktiken innebär detta till exempel kritisk granskning av behovet av iståndsättningsdikning och rekommendation om att tillämpa kontinuerligt skogsbruk på vissa torvmarkstyper. Målet är att hålla vattennivån stabil och att behandla torvmarksskogar på ett sätt som är vettigt också ur klimatsynpunkt”, säger Junnikkala.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078