23948sdkhjf

Illegal jakt påverkar vargstammen

Den svenska vargpopulationen har under de senaste fyra–fem åren minskat, främst på grund av illegal jakt, enligt en analys gjord av SLU.

Genom att använda data från 444 revirmarkerande och DNA-identifierade individer från de årliga inventeringarna av varg kunde forskargruppen vid Grimsö forskningsstation, SLU, analysera risken för vargarna att dö av olika orsaker under 2001–2017.

Kända dödsfall inkluderade naturliga orsaker, trafikolyckor, legal jakt och verifierade fall av illegal jakt men de flesta vargar försvann från sina revir utan att man kunde fastställa den faktiska orsaken.

Till skillnad från andelen naturligt orsakade dödsfall och trafik ökade dödligheten från både legal jakt och försvunna vargar under perioden. Ökningen av andelen försvunna individer var dock betydligt starkare än ökningen av legalt skjutna individer och var särskilt tydlig under perioden 2011–2017 då i genomsnitt 21 procent av vargarna försvann per år.

Troligen orsakades de flesta försivnnandena av illegal jakt.

– Ett intressant resultat var att fler vargar försvann ju större populationen blev, och färre försvann när den legala jakten ökade, säger Olof Liberg som har varit huvudansvarig för studien. 

Dödligheten genom illegala jakt är nu så stor att den har orsakat stagnation i populationens tillväxt. Den svenska delen av vargpopulationen befinner sig nu nära den lägsta nivå som EU:s habitatdirektiv kräver för att den skall bibehålla gynnsam bevarandestatus (GYBS). Det i sin tur begränsar möjligheterna att fortsätta med legal jakt. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094