23948sdkhjf

Ny strategi för skånsk skog

Ett antal tunga aktörer har tagit fram en övergripande strategi för förvaltningen av Skånes skogar. Nu går strategin ut på bred remissrunda.

Skånes yta är till 38 procent täckt av skog, vilket gör skogen till en betydande resurs såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt.

Länsstyrelsen Skåne, LRF Skåne, Skogforsk, Södra skogsägarna, Naturskyddsföreningen i Skåne, SLU – Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Region Skåne och Skogsstyrelsen har nu tagit fram en strategi för hur skogen ska utvecklas och förvaltas. 

Totalt föreslås 19 centrala insatser för de fyra huvudområdena Innovation, Produktion, Miljö och Rekreation.

Landshövding Anneli Hulthén och styrgruppens ordförande Ann Marke, LRF, ser det breda anslaget och dialogen som vägen framåt.

– Skåne är med sitt klimat och sin lövskog ett unikt skogslän, säger Ann Marke.

Styrgruppen har lagt ner ett stort arbete med att fånga upp de behov och möjligheter som finns för den skånska skogen, med hjälp av djupintervjuer och stormöten, vilket lett till en insatsplan med förslag på 82 aktiviteter.

Skogsstrategin går nu ut på remiss till omkring 100 aktörer som tillsammans representerar ett brett spektrum bland skogens intressenter. 

– Vi vill ha bred respons för vårt förslag. Vi tror att bred dialog är vägen fram för att aktivt förvalta och utveckla det skånska gröna guldet, säger Ann Marke.

– Utmaningen ligger i att det finns så många intressen på en så liten yta. Den skånska skogen är unik och den viktigaste frågan för skånsk skogsstrategi är att ta höjd och bredd för ett förändrat klimat, säger landshövding Anneli Hulthén.

Remissvar kan lämnas fram till 30 april 2020 och strategin planeras vara klar i juni.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078