23948sdkhjf

Allt mindre skyddad skog

Skogsstyrelsens beslut om skydd av skog minskade kraftigt i omfattning under 2019, jämfört med året innan. Orsaken är främst minskade anslag.

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal är de former av skyddad skog som Skogsstyrelsen hanterar. Under 2019 fattade Skogsstyrelsen beslut om nya biotopskyddsområden och tecknade nya naturvårdsavtal som omfattar totalt 1 424 hektar mark. 290 av dessa hektar avsåg nya naturvårdsavtal och det är den lägsta nivån sedan 1999, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Från 1993 till 2019 har nästan 39 000 hektar med naturvårdsavtal tecknats av Skogsstyrelsen. I genomsnitt har omkring 1 000 hektar tecknats årligen i nya naturvårdsavtal sedan 2010. Under 2019 tillkom bara 290 hektar, vilket är en minskning med nöstan 74 procent sedan 2018. Minskningen under 2019 orsakades av främst av minskat anslag till områdesskydd.

– Vi ser en tydlig koppling till hur mycket pengar vi får tilldelat till skydd av skog. Finns inte pengarna kan vi heller inte fatta beslut om skydd, vilket leder till att uppfyllelse av nationella och internationella mål fördröjs, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen fattar även beslut om biotopskyddsområden. Totalt har det beslutats om nästan 31 900 hektar biotopskyddsområden sedan 1994, varav 1 134 hektar tillkom under 2019. Det är en minskning med mer än 40 procent sedan 2018 som dock var ett år då ovanligt mycket biotopskyddsområden beslutades på grund av höjda anslag till Skogsstyrelsen för områdesskydd. Det årliga genomsnittet sedan 2010 är cirka 1 200 hektar i nya biotopskyddsområden per år.

Sammanlagt har 3,1 miljarder kronor betalats ut för biotopskyddsområden och naturvårdsavtal sedan 1993. 2019 betalades det ut 163 miljoner kronor för de nytillkomna biotopskyddsområdena och 9 miljoner kronor för de nytecknade naturvårdsavtalen. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11