23948sdkhjf

Mystisk talldöd på Gotland

Gotländska ungtallar dör, vilket oroar Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens kontor på Gotland har under de senaste åren fått rapporter om tallbestånd med nedsatt vitalitet och döende träd, bland annat från Fårö. Även på Gotlands fastland har skador observerats på flera olika platser och det förstärker bilden av att skadorna sprider sig.

Det är oklart vad träddöden beror på, men det finns misstanke om att det rör sig om rotröta som orsakas av skadesvampen rotticka. Just den här formen av rotticka (P-formen) är extra aggressiv och angriper alla arter av trädslag, även lövträd, enbuskar med flera. Att det rör sig om den aggressiva rottickan har konstaterats på Gotland av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU vid några tillfällen, bland annat hösten 2018. Svampen är särskilt gynnad av höga kalkhalter. Utbrott kan komma igång efter gallring och liknade åtgärder.

– Alla aktörer inklusive Skogsstyrelsen behöver nu växla upp arbetet med att informera skogsägarna om vilka åtgärder man kan och bör vidta i förbyggande syfte. Det är mycket ovanligt att man behandlar stubbar av tall mot rotröta för att minska spridningen men det bör vi nu börja diskutera på allvar att införa, säger Karin Wågström, Skogsstyrelsens skadesamordnare på Gotland.

Även torkan 2018 har påverkat tallarnas vitalitet, särskilt ungskogar på marker med grunda jordtäcken. Stressade träd kan öka risken för angrepp av olika skadegörare.

Skogsstyrelsen planerar därför informationsinsatser för skogsägare och skogsbruket senare i år för att sprida information och diskutera lämpliga insatser.

I Skogsstyrelsens skaderapport för 2019 har alla rapporter och observationer som gjorts nationellt om skogsskador sammanställts. Det visar tydligt att skogen i stora delar av landet fortfarande kämpar med torkskadorna från 2018. I södra Sverige finns rapporter om äldre träd som dött under året på grund av vattenbristen 2018. Framförallt har skog som växer på grunda jordar haft det besvärligt och andelen döda träd är högre än annars. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.127