23948sdkhjf

Varning för att trava trafikfartligt

Skogforsk vill se säkra virkesupplag

Brådskan att få ut barkborreskadat virke ur skogen riskerar att ge trafikfarliga virkesupplag utmed allmänna vägar. Skogsägare och skogsbrukets övriga aktörer uppmanas att ta redan på vilka regler som gäller. 

– De omfattande angreppen av granbarkborre har skapat en svår situation i skogsbruket. Allt görs med snabba ryck och ibland med för lite tid till god planering. Vår känsla är att det här tempot kan medföra att en hel del virkesupplag längs de allmänna vägarna blir trafikfarliga eller svårhanterliga, eller i värsta fall både och, säger Tomas Johannesson på Skogforsk. I samråd med Riksförbundet Enskilda Vägar har Trafikverket, tillsammans med skogsbruket och Skogforsk, tagit fram en instruktion för upplag av virke och skogsbränsle vid allmän väg. Och den främsta anledningen till att virket läggs upp felaktigt vid allmänna vägar är okunskap om gällande regelverk, tror Tomas Johannesson. Han påpekar att det alltid, enligt väglagen, krävs tillstånd från Trafikverket för att få lägga upp virke längs allmän väg.

– Säkerheten är alltid det viktigaste. Virket får inte läggas så att det skapar faror för trafikanterna. Man måste följa de anvisningar som finns för att minimera riskerna, säger Tomas Johannesson.

Per Johansson arbetar som nationell trafikingenjör på Trafikverket. Han berättar att det ofta upptäcks brister i hur virkesupplagen utformats och placerats. Det kan till exempel handla om att virket lagts upp med för kort avstånd till backkrön, vägkorsningar, järnvägskorsningar, vägmärken eller vägbana. Vilket avstånd som gäller beror på vägens standard och högsta tillåtna hastighet. – Man ska heller inte lägga virket så att sikten skyms genom kurvor, vilket är ganska vanligt. Är man osäker på vad som gäller kan man hitta villkoren i det tillstånd man har fått från Trafikverket, säger Per Johansson.

 Det är också ytterst viktigt att inga enskilda stockar sticker ut ur vältan, betonar Tomas Johannesson, Skogforsk:

– Då kan det bli riktigt farligt. Vad händer om någon tvingas vika av vägen eller köra ner i diket av någon anledning och sedan får in en utstickande stock från vältan i kupén? Det är verkligen något vi är rädda för.

 Tomas Johannesson uppmanar även alla att tänka på de risker som finns med fordon som lastar virke utmed trafikerade vägar. – Här har planeringen av upplagsplatsen en avgörande betydelse. Alla aktörer behöver samarbeta för att säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö, säger han.

 Om tillstånd saknas, eller om gällande regelverk inte följs, har väghållaren eller markägaren rätt att uppmana den som lagt upp virket att flytta på det.

– Görs inte det tillräckligt snabbt kan väghållaren, vilken oftast är Trafikverket, tvingas ställa ut skyddsanordningar. Om uppmaningen att flytta virket inte hörsammas, eller om bristerna är särskilt allvarliga, kan väghållaren polisanmäla den som lagt upp virket, säger Tomas Johannesson.

 

 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109