23948sdkhjf

Enkät: Så drabbas skogshandeln av pandemin

Skogsindustribolagen tycker att deras handel med andra länder har försvårats i samband med coronaviruset.

Skogsindustrins handel med andra länder har försvårats i samband med coronapandemin. Det framgår av en enkät som Svenskt Näringsliv har genomfört.

– En majoritet av de skogsindustriföretag som besvarat enkäten är påverkade av utbrottet av covid-19. 80 procent menar att handeln med andra länder har försvårats. Denna bild bekräftas också i våra direkta kontakter med medlemsföretagen, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Initialt är det framför allt gränspassager för gods inom EU och containerfrakter till Asien som har stått för de största störningarna. Det har resulterat i längre leveranstider och högre leveranskostnader.

– Vi är också oroade över hur efterfrågan utvecklas kopplat till pandemin. Hela 70 procent av företagen har märkt av minskad försäljning eller orderingång jämfört med för ett år sedan. Ungefär tio procent har märkt av minskningar på mer än 50 procent och runt 20 procent menade att försäljningen minskat med 20 till 49 procent, säger Kerstin Hallsten.

Regeringen har lanserat ett antal krispaket för att minska de negativa effekter som uppkommer på ekonomin av framförallt de åtgärder som vidtagits för att stoppa smittspridningen. I enkäten tillfrågades företagen om vilka åtgärder som de överväger att använda sig av. Nästan 80 procent av företagen tror att de kommer att använda sig av nedsättning av arbetsgivaravgifter. Cirka 40 procent av anger att de kommer att ansöka om korttidspermitteringar med statlig lönesubvention.

Trots att cirka 40 procent av företagen som besvarat enkäten anger att de har finansierings- eller likviditetsproblem är det bara knappt 10 procent som anger att de tänker använda sig av åtgärder kopplat till lån. Cirka 20 procent anger att de har eller planerar att varsla personal inom den närmsta framtiden.

Svenskt Näringslivs enkät genomfördes mellan den 24 och 30 mars. I enkäten deltar 95 företag inom skogsindustrin.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063