23948sdkhjf

Hållbarhet i fokus för Sveaskog

Relevanta mål ska identifieras

Hållbarhetsdiskussionen styr ofta in på områden som klimat och miljö. Logiskt med tanke på vad en alltför kraftig ökning av medeltemperaturen skulle innebära för natur, växter och djur. Agenda 2030, ett internationellt ramverk med 17 globala hålbarhetsmål framtaget av FN, lyfter även social och ekonomisk hållbarhet. Utöver det som kan kopplas till klimat och miljö. 

– De visar på ett tydligt sätt hur de olika hållbarhetsperspektiven hänger ihop och inte kan separeras, säger Lena Sammeli-Johansson, hållbarhetschef på Sveaskog. Under vart och ett av de 17 hållbarhetsmålen finns sammanlagt 169 mer konkreta delmål. Nu är det viktigt analysera vilka av delmålen som är mest relevanta för oss och hur vi kan bidra på ett konkret sätt.

Enligt den svenska regeringens handlingsplan för Agenda 2030 ska Sverige vara ledande i genomförandet av de 17 målen. För Sveaskog innebär det att företaget arbetar med att nå så många av målen som möjligt.

Redan idag finns tydliga strategier för fem av målen: jämställdhet, hållbar energi, anställningsvillkor och hållbar ekonomisk tillväxt, klimatpåverkan samt ekosystem och biologisk mångfald (se utförligare beskrivning i faktarutan). – Vi gjorde en kartläggning 2017 för att få en bild över hur vi förhåller oss till alla de 17 målen. Vi ser att det går att referera till i stort sett alla mål utifrån det vi redan gör i Sveaskog säger Lena Sammeli-Johansson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.096