23948sdkhjf

100 miljoner investeras i produktion av plantor

Stegrad efterfrågan får Svenska skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, att investera 100 miljoner kronor i ökad produktion av skogsplantor.
Efterfrågan på skogsplantor har ökat under en längre period. Besluten från certifieringsorganen FSC   och PEFC som innebär att kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge inte längre får användas har ytterligare ökat marknadens behov av mekaniskt behandlade plantor.
– Ser vi framåt kommer efterfrågan att öka ytterligare. I norra Sverige finns problematik med multiskadad ungskog där älgbetning och svampangrepp påverkar återväxten. I södra Sverige har granbarkborreangreppen redan resulterat i ökade förfrågningar. Därför genomför vi nu ett flertal olika investeringar i våra plantskolor som syftar till att öka effektiviteten samtidigt som det bidrar till en högre produktionskapacitet, säger Anders Nilsson, tf affärsområdeschef för Svenska skogsplantor.
Vid Kilåmons plantskola i Västernorrland utökas odlingsytorna och såddlinjen byggs om med ny utrustning. Stakhedens plantskola i Dalarna har utrustats med en ny conniflexanläggning för snytbaggeskydd som kommer att kompletteras med en ny packmaskin senare i höst. På Lugnets och Vibytorps plantskolor i Svealand utökas kapaciteten med nya odlingsytor om cirka 2,5 hektar, två nya transplanteringsrobotar för microplantor samt ett nytt växthus. Vid Trekantens plantskola utanför Kalmar utökas odlingsytan samtidigt som produktionslinjen uppdateras för högre effektivitet.

Totalt för Svenska Skogsplantor ökas nu produktionskapaciteten för mekaniskt behandlade plantor i storleksordningen 35 miljoner plantor årligen.
– Skogsplantproduktionen är strategiskt viktig för skogens framtida tillväxt och SSP ska ligga i framkant vad det gäller kostnadseffektiv produktion. Därför är det angeläget att dessa investeringar genomförs och ger plantmaterial av hög och jämn kvalitet som kan bidra till att möta efterfrågan, säger Hannele Arvonen, vd på Sveaskog.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094