23948sdkhjf

Fortsatt minskade virkespriser

Det finns regionala skillnader, men tendensen är att priserna minskar på sågtimmer och massaved.

Trenden med minskande priser på leveransvirke fortsatte under första kvartalet 2020, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Massavedspriset gick ner med 1,2 procent och sågtimmerpriset med 0,5 procent, i jämförelse med fjärde kvartalet 2019. Men det finns regionala skillnader.

Massavedspriset minskade både kvartal 3 och 4 under 2019, med 4,7 och 3,3 procent. Minskningen fortsatte under 2020 kvartal 1 men nedgången var inte lika kraftig denna gång med 1,2 procent. Priset minskade mest i region Mellan med 3,0 procent. I region Nord och Syd var minskningen 1,5 respektive 1,0 procent. 

Sågtimmerpriset minskade marginellt med 0,5 procent under första kvartalet 2020. Det är en fortsättning på den trend av minskat eller oförändrat sågtimmerpris som gällde under samtliga kvartal 2019. Regionalt ökade dock priset med 1,9 procent i region Syd medan det gick ner med 2,9 procent i region Mellan och 1,9 procent i region Nord.

Om jämförelsen i stället görs mot kvartal 1 2019 är nedgången större. Både priset på massaved och sågtimmer minskade med 8,8 procent.

Massavedspriset minskade mest i region Mellan med 12,7 procent. I region Syd minskade priset med 9,0 procent medan priset var nära oförändrat i region Nord med en minskning med 0,6 procent.

Sågtimmerpriset minskade med 9,3 procent både i region Syd och Mellan medan det gick ner med 5,0 procent i region Nord.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11