23948sdkhjf

Flygplan upptäckte 91 skogsbränder

Planen är en viktig resurs för att tidigt upptäcka bränder och ge vägvisning till den kommunala räddningstjänsten.

Skogsbrandbevakning med flyg är en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark - innan bränderna vuxit sig stora. Då kan bränderna släckas redan i ett tidigt skede och hindras från att sprida sig vilket begränsar skador på skog och mark. De flygande resurserna kan även guida räddningstjänstpersonalen på marken, så att de hittar till branden.

Under 2019 upptäckte flygen för skogsbrandbevakning i Sverige 91 bränder i skog och mark. Totalt arbetade dessa flygplan 3 752 timmar i luften. Siffrorna under 2018 var, av förklarliga skäl, mycket högre. Då upptäckte skogsbrandbevakningsflygen hela 290 bränder och sammanlagd flygtid var då 11 006 timmar.

– Skogsbrandbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för att tidigt kunna upptäcka bränder och även kunna ge vägvisning till den kommunala räddningstjänsten. De fyller en viktig funktion i att tidigt upptäcka och larma om bränder men också att kunna bidra i operativt arbete genom att de kan guida insatspersonalen på marken. Det är något som exempelvis kan behövas när terräng och vegetation är svåråtkomlig, säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB.

Respektive länsstyrelse har ansvaret för upphandling och beslutar enligt MSB:s riktlinjer om skogsbrandbevakning med flyg ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen, till exempel om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras. Länsstyrelserna ansöker om medel från MSB för kostnaderna att bedriva arbetet med skogsbrandbevakning från luften.

Skogsbrandbevakning med flyg
Flygplan för skogsbrandbevakning arbetar på uppdrag av respektive länsstyrelse. Uppgiften är att upptäcka bränder i skog och mark genom att man bevakar områden från luften. Flyget kan också guida räddningstjänstens insatspersonal på marken om terräng och vegetation är svåråtkomlig eller om man av andra anledningar har svårt att upptäcka en brand från marken. Länsstyrelserna ansöker om medel från MSB för att kunna bedriva arbetet med skogsbrandbevakning från luften.

Helikoptrar för brandbekämpning
När bränder i skog och mark har upptäckts kan räddningstjänstens insatspersonal behöva förstärka släckningsarbetet med helikoptrar som angriper branden från luften. Helikoptrar försedda med utrustning för vattenbegjutning är det MSB talar om när vi skriver helikopterberedskap eller helikopterstöd. MSB har sedan 2019 helikoptrar i beredskap för att de ska kunna stötta kommunal räddningstjänst och för att man ska kunna släcka eller begränsa bränderna i ett tidigt skede, innan bränderna hunnit växa sig för stora.

Helikoptrarna kommer under 2020 att vara en resurs inom EU:s civilskyddsmekanism och rescEU-transition på samma sätt som under 2019. EU finansierar genom civilskyddsmekanismen en stor del av beredskapskostnaderna för resurser inom rescEU-transition.

Mindre skopande flygplan för brandbekämpning
När bränder i skog och mark har upptäckts kan räddningstjänstens insatspersonal behöva förstärka släckningsarbetet med mindre skopande flygplan, även kallad brandbekämpningsflygplan. MSB har från och med sommaren 2020 upphandlat mindre skopande flygplan av modellen AT 802 F (Fireboss). De har kapacitet att fälla cirka 3 000 liter vatten per flygplan. Även denna resurs ska användas i ett tidigt skede för att minska risken för riktigt stora bränder. MSB kommer därför att aktivt arbeta med flygplanen för att de ska vara placerade nära områden med höga skogsbrandrisker.

Avsikten är att flygplanen ska bli en resurs inom EU:s civilskyddsmekanism och rescEU. På det sättet stärker resursen den samlade kapaciteten att hantera skogsbränder i Europa, med ett särskilt fokus på norra Europa. EU finansierar genom civilskyddsmekanismen en stor del av beredskapskostnaderna för resurser inom rescEU.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062