23948sdkhjf

Försäljningen av tallplantor långt över förväntan

Andelen sålda tallplantor från Södra har ökat från drygt tre miljoner till strax över sex miljoner på fyra år.

Södra har aktivt informerat om vikten av att plantera mer tall i landskapet under flera år. Inte minst genom projektet Kraftsamling Tall som pågått sedan januari 2019.  Detta arbete ger nu resultat.

– Efterfrågan är så stor att det uppstått brist på tallplantor, trots att vi haft en mycket offensiv plan. Planen innebar en stor affärsrisk när den lades fram, även om vi hoppades och trodde på en ökad efterfrågan. Det är mycket glädjande att intresset för tallen till och med överträffat våra förväntningar. Nästa år har vi som mål att öka produktionen ytterligare och sälja 7,5 miljoner tallplantor, vilket är mer än en fördubbling sedan 2016, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

– Det finns flera skäl till att intresset för att ha rätt träd på rätt plats har ökat. Vi ser att det kommer ge ökad lönsamhet och bättre tillväxt, gynnsammare skogar för viltet och ljusare och öppnare miljöer, säger Tomas Andersson, projektledare Kraftsamling Tall Södra.

– Under många år har alltför stora arealer i Götaland planterats med gran. Även arealer som är bäst lämpade för tall. På sikt är det inte hållbart då gran på fel mark inte växer lika bra, får nedsatt vitalitet och motståndskraft mot allehanda sjukdomar, insekter och stormar. Det får förödande konsekvenser för markägarna, biodiversiteten, klimatet, ekonomin och inte minst viltet.

Statistiken visar nu att vinden har vänt. Försäljningen av tallplantor har ökat med 100 procent från 2016. Efterfrågan är dock ännu högre än beräknat och på plantskolorna jobbar man nu med att så in ännu mer tallplantor som kan säljas 2021 och framåt. Målet är att ta fram 7,5 miljoner plantor till 2021.

– Vi ser tydligt att medlemmarna inom Södra har tagit till sig budskapet och vågar satsa på tallföryngringar. Det handlar om såväl biologisk mångfald som skogsgårdens framtida lönsamhet i ett klimat som förändras. Vi kommer att få torrare och varmare perioder i delar av vårt verksamhetsområde, vilket tallen klarar bättre. Att fortsätta föryngra med gran på fel mark innebär därför stora risker, säger Olof Hansson.

Genom en ökad andel tallföryngring ökar också bärris och örter som är knutna till tallmiljöer, vilket är en viktig del när det gäller balansen mellan klövviltstammarna och fodertillgången.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063