23948sdkhjf

"Därför skärper vi tillsynen"

Debattinlägg från Skogsstyrelsen

Snart väntas skadeinsekten granbarkborre svärma för första gången i år. Hur skogsbruket agerar före och under svärmningen kommer bli avgörande för hur omfattande årets skador bli. Skogsstyrelsen kommer att ge det stöd vi kan med de resurser vi har. Det blir särskilt viktigt just nu med tanke på de påfrestningar som hela samhället ställs inför med anledning av coronaviruset – men skogsägaren har också ett stort ansvar och nu skärper vi tillsynen på det här området.

Stora delar av Götaland och Svealand utgör sedan 1 april av bekämpningsområde för granbarkborre. Det innebär att Skogsstyrelsen har större möjlighet att via Skogsvårdslagen förelägga skogsägare att agera. Skogsstyrelsen kommer i år att rikta ett större fokus i tillsynsverksamheten till områden med stor risk för barkborreskador och där skogsägare inte tagit sitt ansvar tidigare genom tillräckliga bekämpningsåtgärder. Granbarkborren trivs inte med regn och kyla, att sitta passiv och hoppas på ett dåligt sommarväder är dock ingen bekämpningsåtgärd.

Svensk skogspolitik är tillåtande. Det innebär att skogsägaren själv bestämmer inriktningen på sitt skogsbruk och i vilken omfattning hen vill vara aktiv. Det brukar sammanfattas med frihet under ansvar. Det ansvar som skogsägare har när det gäller att minska risken för skadedjur är dock inte valbart. Det innebär att skogsägaren behöver ha koll på om det förekommer angripna träd eller vindfällen på just sin fastighet och i så fall genomföra lämpliga bekämpningsåtgärder. Därför behöver skogsägaren besöka sina granbestånd regelbundet under sommaren med start nu, före första svärmningen.

Det ska vara lätt att göra rätt. Den som behöver kunskap i kampen mot granbarkborren kan kontakta sitt skogliga ombud eller söka information på Skogsstyrelsens hemsida. Här finns bland annat Granbarkborreskolan som ger information om hur angripna träd hittas och vilka bekämpningsmetoder som funkar bäst.

Skogsstyrelsen tar ansvar genom att arbeta med information, rådgivning, inventering, skötselåtgärder i skyddade områden och tillsyn. Vi genomför informationsträffar över dator där drabbade skogsägare kan ställa frågor. Via de karttjänster vi erbjuder ges en översiktlig beskrivning över vilka områden som har störst sannolikhet att få stora skador i år. Utöver det kommer bekämpningsåtgärder genom skötsel ske i cirka 100 skyddade områden och fällor placeras ut ett 50-tal landskapsavsnitt i anslutning till skyddade områden. Det är bara några exempel.

För att bekämpa granbarkborren behöver alla aktörer hjälpas åt. Ensam är inte stark. Därför behöver vi nu också se fler skogsägare som tar sitt ansvar, både för sin egen och för grannens skog.

 

/Jonas Löfstedt, chef för Skogsstyrelsens region Mitt Johanna From, chef för Skogsstyrelsens region Syd

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11