23948sdkhjf

Sveaskog får anmärkning för avverkning

Allvarliga misstag vid skogsavverkning ledde till anmärkning från FSC.

Sveaskog har tilldelats en allvarlig (större) avvikelse från FSC efter att felaktigt ha avverkat skog i Rismyrbrånet i Västerbottens län, Össjö i Kronobergs län och Laxå i Örebro län. På alla tre platserna har Sveaskog slutavverkat utan att först ha gjort en avverkningsanmälan och på två av platserna har registrerade naturvärden påverkats negativt.

Sveaskog anmälde själva de tre fallen till Skogsstyrelsen och certifieringsbyrån DNV GL.

– Vi tar fullt ansvar för det inträffade och har redan vidtagit åtgärder i form av ändrade rutiner samt förbättrade arbetssätt så att detta inte ska kunna inträffa igen. Vi har även fler förbättringsåtgärder på gång som ska underlätta för verksamheten, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

Förbättringsåtgärderna är bland annat olika kompensationsåtgärder, tydligare och förbättrade traktdirektiv för avverkningar, justerade arbetsrutiner och förändringar i företagets tekniska system. Företaget kommer också att vidareutveckla ett nytt geografiskt informationssystem för skogsmaskinerna där det ska larmas om liknande händelser är på väg att inträffa igen.

– Vi har gjort kompensationer för de förlorade naturvärden i den mån det varit möjligt, även om vi inte fullt ut kan kompensera för de skador som orsakats, säger Linda Burström, hållbarhetsansvarig för marknadsområde Nord på Sveaskog.

– Vi beklagar att detta har hänt. Det är nu viktigt att vi drar lärdom av dessa händelser och genomför samtliga förbättringsåtgärder med syfte att minimera framtida risker och underlätta för verksamhet och personal, säger Babs Stuiver, hållbarhetsansvarig för marknadsområde Syd på Sveaskog.

FAKTA
Inom FSC kallas regelbrott för avvikelser. Avvikelser ska följas upp och rättas till av markägaren inom föreskriven tid. Certifieraren kontrollerar sedan att detta genomförts. Mindre avvikelser ska åtgärdas inom ett år, större avvikelser inom tre månader och certifieraren gör uppföljande kontroll. Blir regelbrotten många och återkommande är det ett tecken på att den som är certifierad inte klarar sina åtaganden. Ett stort antal mindre avvikelser eller fem större avvikelser är grund för en tillfällig indragning av ett certifikat. Det innebär att rätten att använda FSC-märket också dras in. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.204