23948sdkhjf

Nu svärmar granbarkborren

Risk för stora skador även i år

Den senaste veckans vårvärme har gjort att granbarkborrarnas huvudsvärmning kommit igång. Tusentals granbarkborrar har fångats i de 60 övervakningsfällor som Skogsstyrelsen, Mellanskog, Södra skogsägarna och Hushållningssällskapet har utplacerade över hela landet för att se när granbarkborrarna svärmar.

Det största fångsterna har gjorts i Svealand och norra delarna av Götaland, med toppnoteringar i Örebro och Björklinge där över 12 000 granbarkborrar fångats in i varje fälla. Mindre fångster har konstaterats i kustnära områden samt i Halland, Skåne och Blekinge.

– Hittills i vår har risken för angrepp varit som störst i färska vindfällen, men nu när fler granbarkborrar är ute och flyger finns även risk att stående granar angrips. Det är viktigt att angreppen upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt medan det mesta virkesvärdet går att rädda. Genom att avverka och transportera bort de angripna träden begränsar man också spridningen till andra träd, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra skogsägarna.

Skadorna som orsakades av granbarkborren förra året motsvarade 7 miljoner kubikmeter skog, till ett värde av flera miljarder kronor. Det var framförallt södra och mellersta delarna av Sverige som drabbades. Detta som en följd av den extremt torra sommaren 2018 som gjorde granarna mindre motståndskraftiga och granbarkborrarna ökade i antal.

Den kalla inledningen på våren 2020 har gjort att huvudsvärmningen kommit igång relativt sent. Men trots detta finns risk för stora skador även i år.

– Om vi får en normal sommar med en del regn tror vi att skadorna landar på ungefär samma nivå som förra året, möjligen kan de minska något i Sydsverige. Men får vi en väldigt varm och torr sommar riskerar vi tyvärr nya rekordnivåer, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen. De tidiga angreppen kan vara svåra att upptäcka och syns inte på håll eftersom barren fortfarande är gröna. Som skogsägare behöver man kontrollera sin skog och leta efter tidiga tecken på angrepp ungefär var fjärde vecka hela sommaren.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.156