23948sdkhjf

Gotländska almar ska inventeras

Almsjuka och granbarkborre ska motverkas med hjälp av SLU-inventering.

Inom ramen för programmet Nationell riktad skogsskadeinventering gör SLU regelbundet regionala inventeringar av skogsskador. Nu är det de gotländska almarnas tur, som ett led i bekämpningen av almsjukan. Dessutom inventeras skador av granbarkborre i Götaland och delar av Svealand. 

För att kunna bekämpa almsjuka inventeras och markeras sjuka träd på sommaren för att kunna fällas och destrueras under vinterhalvåret. I sommar inventeras de gotländska almarna översiktligt. 

– På utvalda provytor i lövskog mäter vi in alla almar, både levande och döda, och anger diameter samt sjukdomssymptom, berättar Sören Wulff, som är projektledare vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå.

Fältarbetet utförs av två inventerare under sex veckor med start den 6:e juli. Uppgifterna kommer även att nyttjas för att klassificera drönarbilder i ett AI-inriktat utvecklingsprojekt som leds av Skogsstyrelsen och genomförs med stöd från Nationellt skogsdatalabb.

En översiktlig inventering av granbarkborreskador görs i Götaland och Svealand under hösten. Sju arbetslag om två personer jobbar under fem veckor med start den 7 september. På de provytor som besöks finns redan en stor mängd skogliga data från 1983 och framåt som har samlats in av Riksskogstaxeringen.

– Aktuella data om skador av granbarkborre på dessa ytor möjliggör ny forskning kring hur olika typer av skog drabbas av angrepp av granbarkborre, säger professor Martin Schroeder, som forskar om granbarkborrens populationsdynamik vid institutionen för ekologi vid SLU.

Läs mer om: SLU
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.157