23948sdkhjf

Billerud Korsnäs har omvärderat sin skog

Billerud Korsnäs har värderat cirka 36 000 hektar skogstillgångar, varav cirka 18 000 hektar är produktiv skog. Samtidigt har bolaget ändrat redovisningsmetod för värdering av skogsmarkstillgångar, så att man nu baserar värdet på transaktionspriser för skogsfastigheter i jämförbara områden.

Merparten av skogarna ligger i fjällnära områden i Jämtland och Dalarna, där andelen produktiv skog är relativt låg. Cirka 2 000 hektar, varav 1 000 är produktiv, ligger i anslutning till koncernens produktionsanläggningar. Enligt aktuell marknadsstatistik bedöms genomsnittspriset för skogstillgångarna vara cirka 10 900 kronor per hektar. Baserat på detta värderas skogstillgångarna till cirka 393 miljoner kronor, vilket överstiger tidigare redovisat bokfört värde med 280 miljoner kronor. Värdeförändringen kommer att redovisas i bolagets resultaträkning. 

Billerud Korsnäs kommer, som resultat av transaktionerna med Bergvik Skog Öst under 2019, att äga ytterligare 15 400 hektar skogstillgångar, varav cirka 5 500 hektar är produktiv skogsmark, när lantmäteriförättningarna är slutförda.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079