23948sdkhjf

Rekord i frön

Viktig ökning av granfrö

Den varma sommaren 2018 stimulerade granen att blomma och frölagren har nu fyllts på. I år har Skogforsks försöksstation i Sävar hanterat drygt 20 000 kilo orensat frö av tall, gran, contorta och lärk, att jämföra med cirka 6000 kilo ett normalår. Den största ökningen har granen stått för, vilket Skogforsk menar är glädjande eftersom det varit stor brist på granfrön under den senaste tioårsperioden.

Under våren har fröplantager runt om i Sverige skickat in frön som Skogforsk sedan förbereder inför sådd. Efter rensning och tvättning får man fram frön som går att lagra och som är lätta att hantera i sådden.

Innan Skogforsk skickar tillbaka de rensade fröna till plantskolorna, testas frönas grobarhet och vitalitet. Moderna metoder gör det möjligt att sortera bort döda och tomma frön, och resterande frön behandlas för att gro samtidigt.

Det är stora värden som hanteras. Ett kilo tall- och granfrön kostar cirka 20 000 kronor, men det är när fröna gror och blir till träd som den stora värdeökningen sker. Skogforsk tar fram träd med bättre virkeskvalitet, högre tillväxt och högre resistens mot sjukdomar och angrepp. Ett träd sprunget ur ett förädlat frö växer 20–25 procent bättre än ett oförädlat. Ett kilo frön innehåller cirka 150 000 frön. Att få tillgång till en så stor mängd förädlat granfrö som i år, ger därmed goda förutsättningar för framtida skogsproduktion.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062